Sökning: "SBP"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet SBP.

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. eHälsa som stöd för att förbättra kostvanor hos patienter med hypertoni : En digital interventionsstudie med DASH-kost

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elinor Medhammar; [2021]
  Nyckelord :Hypertension; DASH-diet; nutrition; ehealth; telemedicine; home blood pressure monitoring.; Hypertoni; DASH-kost; nutrition; eHälsa; Telemedicin; hemblodtrycksmätning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) är en väletablerad icke-farmakologisk behandling vid hypertoni men används sällan inom traditionell hälso-och sjukvård på grund av tids- och resursbrist. Digitala metoder kan vara bättre lämpade för att ge långsiktigt stöd. LÄS MER

 3. 3. Sound Propagation Through Walls

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Alexander Berglund; Fredrik Herbai; Jonas Wedén; [2021]
  Nyckelord :acoustics; wave propagation; infrasound; finite difference methods; SBP-SAT; one dimension; analytical calculation; numerical simulation;

  Sammanfattning : Infrasound is undetectable by the human ear and excessive exposure may be a substantial health risk. Low frequency sound propagates through walls with minimal attenuation, making it difficult to avoid. This study interprets the results from both analytical calculations and simulations of pressure waves propagating through a wall in one dimension. LÄS MER

 4. 4. An exploration of classical SBP-SAT operators and their minimal size

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jesper Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Finite differences; summation by parts; simultaneous approximation term; SBP-SAT; discretization matrix inverses;

  Sammanfattning : We consider diagonal-norm classical summation-by-parts (SBP) operators us-ing the simultaneous approximation term (SAT) method of imposing boundaryconditions. We derive a formula for the inverse of these SBP-SAT discretizationmatrices. LÄS MER

 5. 5. Systolic Blood Pressure Response to Exercise in Relation to Oxygen Uptake in Endurance Athletes

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Region Östergötland/Fysiologiska kliniken US

  Författare :Gustaf Eklund; [2021]
  Nyckelord :Systolic Blood Pressure; Exercise; Oxygen Uptake; Athletes; Slope;

  Sammanfattning : Background: During incremental exercise, systolic blood pressure (SBP) increases due to increasing cardiac output. However, the impact of workload on SBP has often been overlooked. Indexing the increase in SBP to the increase in workload could provide a way of accounting for this. LÄS MER