Sökning: "SBT"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet SBT.

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. Drivers for Reducing GHG Emissions from Purchased Freight Transports - Exploring if and how Science-Based Targets influence companies to manage Scope 3 emissions from freight transports

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Tobias Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :freight transports; green logistics; science-based targets; voluntary environmental agreements; corporate carbon strategies; carbon governance; scope 3 emissions; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Despite that freight transports account for a notable and increasing share of global greenhouse gas (GHG) emissions, previous studies have identified that buyers of freight transport services often do not engage sufficiently to reduce emissions from the freight transports they purchase. An aspect that has not been adequately investigated, however, is how transport purchasers are influenced by new potential drivers or facilitators, such as by adopting voluntary environmental agreements (VEA). LÄS MER

 3. 3. eHälsa som stöd för att förbättra kostvanor hos patienter med hypertoni : En digital interventionsstudie med DASH-kost

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elinor Medhammar; [2021]
  Nyckelord :Hypertension; DASH-diet; nutrition; ehealth; telemedicine; home blood pressure monitoring.; Hypertoni; DASH-kost; nutrition; eHälsa; Telemedicin; hemblodtrycksmätning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) är en väletablerad icke-farmakologisk behandling vid hypertoni men används sällan inom traditionell hälso-och sjukvård på grund av tids- och resursbrist. Digitala metoder kan vara bättre lämpade för att ge långsiktigt stöd. LÄS MER

 4. 4. Förändringar av hjärtfrekvens och systoliskt blodtryck under ett symtombegränsat cykeltest efter hjärthändelse : En kvantitativ tvärsnittsstudie från pre-exercise screening

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Ebba Sandberg; Elsa Olofsson; [2021]
  Nyckelord :hjärtfrekvens; systoliskt blodtryck; symtombegränsat cykeltest; pre-exercise screening; hjärtrehabilitering; greppstyrka; muskulär uthållighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är idag den vanligaste dödsorsaken nationellt och internationellt. Hälso- och sjukvården bör erbjuda individanpassad fysisk träning efter inträffad hjärthändelse. För att möjliggöra individanpassad fysisk träning bör patienten genomgå pre-exercise screening. LÄS MER

 5. 5. Från linjär till webbaserad television - En studie om vilka anpassningar detta innebär för Barnkanalen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hanna-Lo Sandell; Ellinor Hansson; [2019]
  Nyckelord :Television; Produktion; Barntelevision; Plattformsskiftet; Video on demand; Streamingtjänster; Linjär television; Subscription video on demand; Public service; SVT;

  Sammanfattning : Detta är en fenomenologisk studie som utgår från ett fall och undersöker hur plattformsskiftet påverkat produktioner riktade till barn. Fallet som undersöks är Sveriges Television (SVT) och vilka anpassningar de har gjort i Barnkanalens produktioner för att behålla sin publik. LÄS MER