Sökning: "SCA"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade ordet SCA.

 1. 1. Kvantifiering av stenmängd i massavedsleveranser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Erik Näsmark; [2023]
  Nyckelord :sten; massaved; underlag; snödjup; massavedsleveranser;

  Sammanfattning : Stora volymer massaved levereras dagligen till olika industrier i landet. Virket som levereras från skogen hanteras flertalet gånger av gripar och det finns därmed en stor risk att föroreningar som stenar kan följa med till industrierna. LÄS MER

 2. 2. Community-based Water Management for Sustainable and Collective Action in Rural Costa Rica

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Marie Luise Fiona Munzert; [2023]
  Nyckelord :Community-based Organisations; Water Governance; Design Principles; Collective Action; Framework; Costa Rica; Qualitative Research; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to deepen the understanding of how community-based water management approaches facilitate sustainable and collective action (SCA) in the context of increasing water insecurity in Costa Rica. Applying a qualitative approach, based on fieldwork in Guanacaste, Costa Rica, including semi-structured interviews and a digital community survey, the study uncovers facilitating factors towards SCA. LÄS MER

 3. 3. Design av ångexplosionsreaktor : Utformning av ångexplosionsreaktor för laborativt bruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Jonatan Nordlund; [2023]
  Nyckelord :Steam explosion; pretreatment; biomass; lignocellulose; laboratory use; Ångexplosion; förbehandling; ångbehandling; biomassa; lignocellulosa; laborativt bruk;

  Sammanfattning : Förbehandling av lignocellulosa genom ångexplosion är en förbehandling av biomassa som förändrar strukturen i fibrernas cellväggar. Vid förbehandlingen värms biomassa med mättad ånga under tryck till minst 140 ˚C, detta leder till att flyktiga ämnen avgår från biomassan. LÄS MER

 4. 4. 3D konstruktion på fribärande plattformar till elfilter på SCA Obbola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alex Wu; [2023]
  Nyckelord :Plattform; 3D konstruktion; CAD; FEM; SCA Obbola;

  Sammanfattning : Stålkonstruktioner är väldigt vanligt inom industrin och samhället, och det finns många olika typer av stål där rostfritt stål är en av dem. Idag använder SCA Obbola rostfritt stål till konstruktioner som maskiner, skywalk, och plattformar. LÄS MER

 5. 5. Community-based Water Management for Sustainable and Collective Action in Rural Costa Rica

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Marie Luise Fiona Munzert; [2023]
  Nyckelord :Community-based Organisations; Water Governance; Design Principles; Collective Action; Framework; Costa Rica; Qualitative Research; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to deepen the understanding of how community-based water management approaches facilitate sustainable and collective action (SCA) in the context of increasing water insecurity in Costa Rica. Applying a qualitative approach, based on fieldwork in Guanacaste, Costa Rica, including semi-structured interviews and a digital community survey, the study uncovers facilitating factors towards SCA. LÄS MER