Sökning: "SCADA"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet SCADA.

 1. 1. Web-based prototype for protecting controllers from existing cyber-attacks in an industrial control system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Pa Sanyang; [2020]
  Nyckelord :ICS; SCADA; Modbus; Honeypot; Conpot; Cyber attacks; MITM; DoS; Flooding; Reverse proxy server; AWS; ICS; SCADA; Modbus; Honeypot; Conpot; Cyber attacks; MITM; DoS; Flooding; Reverse proxy server; AWS;

  Sammanfattning : Industrial control system or ICS is a critical part of the infrastructure in society. An example of ICS is the rail networks or energy plants like the nuclear plant. SCADA is an ICS system following a hierarchical structure. Due to the fact that a control system can be very large, monitoring remote through networks is an effective way to do so. LÄS MER

 2. 2. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. APPLICATION AND VALIDATION OF THE NEW EUROPEAN WIND ATLAS: WIND RESOURCE ASSESSMENT OF NÄSUDDEN AND RYNINGSNÄS, SWEDEN

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Heeyeon Cho; [2020]
  Nyckelord :New European Wind Atlas; NEWA; Wind resource assessment; WindPRO; WindSim;

  Sammanfattning : The New European Wind Atlas (NEWA) was developed with an aim to provide high accuracy wind climate data for the region of EU and Turkey. Wind industry always seek for solid performance in wind resource assessment, and it is highly affected by the quality of modelled data. LÄS MER

 4. 4. Automatic control of renewable energy sources at varying load

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Patrik Zenkert; Douglas Lowén; [2020]
  Nyckelord :Automatic control; SCADA; Renewable energy;

  Sammanfattning : With the current climate crisis with the global temperature increasing due to fossil fuels being used there are big investments in green energy. Wind power is a good alternative to fossil fueled power and already has a widespread use. LÄS MER

 5. 5. ACCURACY OF THE WEATHER RESEARCH AND FORECASTING (WRF) MODEL IN WIND RESOURCE ASSESSMENT : CASE STUDY ABOUT A POTENTIAL REPOWERING SITE

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Piia Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :WRF;

  Sammanfattning : This Master’s thesis studies how accurate the Weather Research and Forecasting (WRF) model is in wind resource assessment in the Nordic conditions. Besides, it is studied how big of an increase in energy production could be gained if a confidential wind farm would be repowered. LÄS MER