Sökning: "SCCT teori"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden SCCT teori.

 1. 1. Stanna hemma! : En kvantitativ analys om flygbolagens kriskommunikation isociala medier under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Strandqvist; Amanda Blom; [2020]
  Nyckelord :Situational Crisis Communication Theory; Corporate Apologia; Crisis Communication; social media; COVID.19; Situational Crisis Communication Theory; Corporate Apologia; kriskommunikation; social media; COVID-19;

  Sammanfattning : This essay examines the aviation companies SAS,Norwegian and Finnair and their crisis communicationon social media before and after the beginning of the COVID-19 crisis. The theories used are Situational Crisis Communication Theory and Corporate Apologiatogether with the general study of crisis communication. LÄS MER

 2. 2. Vad vet SYV om självkänslans påverkan? En intervjustudie om självkänslans betydelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linn Eklund; [2020]
  Nyckelord :beslut; mål; självkänsla; utbildnings- och yrkesval; val;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilken kunskap studie- och yrkesvägledare (SYV) har i hur elevernas självkänsla kan vara med och påverka karriärvalen. Kan valen bli bättre välgrundade om SYV också tar hänsyn till självkänslan? Jag har använt mig av en kvalitativ metod och intervjuat 8 studie- och yrkesvägledare på gymnasienivå. LÄS MER

 3. 3. Bungle in the jungle : H&Ms kriskommunikation under tröjskandalen i januari 2018

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Filip Haraldsson; Jacob Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :communication; hm; h m; crisis; crisis communication; image repair theory; situational crisis communication theory; kommunikation; hm; h m; kris; kriskommunikation; image repair-teori; SCCT;

  Sammanfattning : In early January 2018, the clothing company H&M released a new collection for children. One of the sweaters in the collection was printed with the text "Coolest monkey in the jungle". The shirt was worn by a dark-skinned child and H&M was accused of racism. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö och hälsa - en studie om arbetsmiljöns betydelse för hälsan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ylli Mucolli; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmijö; Hälsa; Ergonomi; Studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Arbetsmiljön är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för vår hälsa. Olika miljöfaktorer kan ha positiva effekter på vår hälsa, men de kan också bidra till ohälsa. Studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolor har en ojämn arbetsbelastning. LÄS MER

 5. 5. Vägen in - En kvalitativ studie av åtta anställda i organisationen Krami i deras syn på sitt arbete med att vägleda före detta kriminella i deras väg in på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Albertson; Frida Holmgren; [2016]
  Nyckelord :arbetsmarknad; före detta kriminella; Krami; vägledning; återfall; criminal relapse; ex-convicts; guidance; labor market;

  Sammanfattning : Av de före detta kriminella som avtjänat sitt straff återfaller hela 40 % i brottslighet inom tre år. Organisationen Krami arbetar för att minska antalet återfall genom att hjälpa målgruppen till sysselsättning. LÄS MER