Sökning: "SCCT"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet SCCT.

 1. 1. Crisis Communication in the Time of Corona: A comparative analysis of Danish and Swedish public news narratives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Andrea Radlovacki; [2020]
  Nyckelord :crisis communication; sensemaking; situational crisis communication; covid-19; coronavirus; mediation; narrative analysis;

  Sammanfattning : When the coronavirus disease COVID-19 spread through the world’s countries in early 2020 and dominated the news media, a contrast between how Sweden was combatting the virus compared to other countries who used stricter restrictions quickly became apparent and frequently discussed in media. Through a comparative content analysis, this study aims to investigate how narratives concerning the coronavirus have been presented in Swedish public news medium SVT compared to its Danish equivalent, DR. LÄS MER

 2. 2. Otraditionella val, eller?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Klara Karlman; Madeleine Svensson; [2020]
  Nyckelord :yrkesprogram; föräldrar; careership; SCCT; påverkan;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vad unga personer upplevt att de fått för reaktioner när de valt att gå yrkesprogram, då de kommer från en bakgrund med minst en förälder som har eftergymnasial utbildning. Frågeställningarna i undersökningen handlar om att ta reda på hur de upplever att de påverkats av föräldrar, andra betydelsefulla individer i sin omgivning samt hur de upplevt sin förmåga att klara av gymnasiestudierna. LÄS MER

 3. 3. Förening i kris : En kvalitativ textanalys av ÖFK:s kriskommunikation efter ekobrottshärvan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Andreas Nyman; Liiban Aadan; [2020]
  Nyckelord :​Crisis communication; image repair; SCCT; diversion; sports associations; Kriskommunikation; image repair; scct; skenmanöver; idrottsförening;

  Sammanfattning : The purpose of this case study is to examine the crisis response strategies and rhetorical tools Östersunds FK (ÖFK) used in their crisis communication during an economic-crime-crisis. To examine which response strategies ÖFK used to protect their image, Benoit's ​image repair theory (1997)​ supplemented with Bruce & Tahlia’s (2008) ​diversion ​and Coombs ​SCCT​ (2007), are crucial throughout this case study. LÄS MER

 4. 4. Stanna hemma! : En kvantitativ analys om flygbolagens kriskommunikation isociala medier under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Strandqvist; Amanda Blom; [2020]
  Nyckelord :Situational Crisis Communication Theory; Corporate Apologia; Crisis Communication; social media; COVID.19; Situational Crisis Communication Theory; Corporate Apologia; kriskommunikation; social media; COVID-19;

  Sammanfattning : This essay examines the aviation companies SAS,Norwegian and Finnair and their crisis communicationon social media before and after the beginning of the COVID-19 crisis. The theories used are Situational Crisis Communication Theory and Corporate Apologiatogether with the general study of crisis communication. LÄS MER

 5. 5. Vad vet SYV om självkänslans påverkan? En intervjustudie om självkänslans betydelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Eklund; [2020]
  Nyckelord :beslut; mål; självkänsla; utbildnings- och yrkesval; val;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilken kunskap studie- och yrkesvägledare (SYV) har i hur elevernas självkänsla kan vara med och påverka karriärvalen. Kan valen bli bättre välgrundade om SYV också tar hänsyn till självkänslan? Jag har använt mig av en kvalitativ metod och intervjuat 8 studie- och yrkesvägledare på gymnasienivå. LÄS MER