Sökning: "SCCT"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet SCCT.

 1. 1. “The quest to attract female video game employees” Employer branding: Factors limiting women to initiate a career in the video game industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alan Mahmodiana; Mattias Svensson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Gender Discrimination; Women; Video game industry; Social Cognitive Career; SCCT; Recruiting; Diversity; Marketing;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. VAG-koncernens utsläppsskandal : En kvalitativ studie inom kriskommunikatioin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Henrik Pettersson; Marcus Sundling; [2018]
  Nyckelord :Crisis communication; crisis management; repairing organizational legitimacy; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Reactive Crisis Management.; Kriskommunikation; krishantering; legitimetsreparering; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Reactive Crisis Management.;

  Sammanfattning : Forskning inom kriskommunikation tyder på att det är viktigt som företagare att hantera kriskommunikation väl, oavsett storlek på organisationen. Utsläppsskandalen VAG-koncernen orsakade hösten 2015 skakade bilvärlden. Miljoner fordon blev påverkade av skandalen utan förvarning. I dagsläget pågår fortfarande utsläppsskandalen. LÄS MER

 3. 3. Grundläggande högskolebehörighet i yrkesprogram?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jill Dahlström; Pernilla Lindblad; [2018]
  Nyckelord :Grundläggande högskolebehörighet; Yrkesprogram; Yrkesutbildning; Arbetsmarknad; Reform;

  Sammanfattning : Ämnesområdet för studien är grundläggande högskolebehörighet, även benämnt i arbetet som behörighet. Ett aktuellt lagförslag om införande av obligatorisk behörighet på yrkesprogrammen, grundar sig i problematik av minskade ansökningar till yrkesprogram och brist på arbetskraft inom vissa yrkesbranscher. LÄS MER

 4. 4. Problematisk frånvaro på grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anita Ringlander Borgshammar; Katja Paulsson; [2018]
  Nyckelord :problematisk frånvaro; studie- och yrkesvägledning; motivation; samarbete; elevhälsa;

  Sammanfattning : All frånvaro i grundskolan, både giltig och ogiltig, kan leda till problematisk frånvaro. Frånvaron kan göra att elever inte når kunskapsmålen och därigenom blir obehöriga till gymnasieskolan. LÄS MER

 5. 5. Högskolestudenters syn på vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Beckman; Hodan Omar; [2018]
  Nyckelord :förväntat utfall; personliga mål; SCCT; upplevd självförmåga; ; vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av vad studenterna på universitetet får ut av vägledningen samt vilka önskemål de har om vägledning. Studien önskar bidra till ökad kunskap om studenters nytta av och syn på vägledning på universitetet då den tidigare forskningen identifierat att få kvalitativa studier utförts på området samt att studenternas utvärdering av vägledningen sällan efterfrågas av forskarna. LÄS MER