Sökning: "SCCT"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet SCCT.

 1. 1. “DET KOMMER ATT VARA MÄNNISKOR I DEN HÄR VÄRLDEN SOM HATAR DIG” En kvalitativ studie om afrosvenskars identitet, preferenser och strategier på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nordstrand; [2019-06-25]
  Nyckelord :Afrosvenskar; Vithetsnorm; Diskriminering; SCCT; MMRI; Arbetsmarknad; Respondentintervjuer;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar avstamp i ett samhällsproblem i form av att en grupp svenskar, afrosvenskar, missgynnas på arbetsmarknaden till följd av vithetsnormer och diskriminering. Syftet är att utreda hur afrosvenskars i en sådan kontext kan förhålla sig till sin identitet. LÄS MER

 2. 2. Vikten bakom studie- och yrkesvägledarnas motivationsarbete i skolan : Ett ämne som underskattas!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Reem Belbaisi; Sandra Straumdal; [2019]
  Nyckelord :motivation; tilltro; kompetens; studie- och yrkesvägledning; avhopp.;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie har varit att närmare granska och analysera hur studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor arbetar med att motivera elever för att förebygga avhopp. I samband med detta har även avsikten varit att undersöka vilka faktorer som antas kunna påverka gymnasieelevers motivation till att fullfölja sina studier. LÄS MER

 3. 3. “The quest to attract female video game employees” Employer branding: Factors limiting women to initiate a career in the video game industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alan Mahmodiana; Mattias Svensson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Gender Discrimination; Women; Video game industry; Social Cognitive Career; SCCT; Recruiting; Diversity; Marketing;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. VAG-koncernens utsläppsskandal : En kvalitativ studie inom kriskommunikatioin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Henrik Pettersson; Marcus Sundling; [2018]
  Nyckelord :Crisis communication; crisis management; repairing organizational legitimacy; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Reactive Crisis Management.; Kriskommunikation; krishantering; legitimetsreparering; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Reactive Crisis Management.;

  Sammanfattning : Forskning inom kriskommunikation tyder på att det är viktigt som företagare att hantera kriskommunikation väl, oavsett storlek på organisationen. Utsläppsskandalen VAG-koncernen orsakade hösten 2015 skakade bilvärlden. Miljoner fordon blev påverkade av skandalen utan förvarning. I dagsläget pågår fortfarande utsläppsskandalen. LÄS MER

 5. 5. Grundläggande högskolebehörighet i yrkesprogram?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jill Dahlström; Pernilla Lindblad; [2018]
  Nyckelord :Grundläggande högskolebehörighet; Yrkesprogram; Yrkesutbildning; Arbetsmarknad; Reform;

  Sammanfattning : Ämnesområdet för studien är grundläggande högskolebehörighet, även benämnt i arbetet som behörighet. Ett aktuellt lagförslag om införande av obligatorisk behörighet på yrkesprogrammen, grundar sig i problematik av minskade ansökningar till yrkesprogram och brist på arbetskraft inom vissa yrkesbranscher. LÄS MER