Sökning: "SCOR"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet SCOR.

 1. 1. Self-assessment for SMEs to address operational and environmental performance. : Combining SCOR, SustainableSCOR, and LCA methodologies in the food industry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Franz Rothschild; [2022]
  Nyckelord :Supply chain management; environmental management; green supply chain management; sustainable chain management; performance measurement systems; SCOR; LCA; SustainableSCOR; SME;

  Sammanfattning : As world population grows, so does the demand for resources exploitation and transformation. This, in turn, has an effect in the increase of the related wastes. Facing these challenges by designing and developing sustainable products and supply chains, processes, operations, and management is becoming increasingly important. LÄS MER

 2. 2. Utilization of the SCOR Model to Assess the Feasibility of Internal and External Oxygen Flow in Hydrogen Production

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alva Sidestam; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden's possibly largest industrial investment ever to reduce emissions to zero is underway. The Swedish steel industry has the ambition to use green hydrogen to reduce its emissions. Green hydrogen is produced by water electrolysis - a process in which water molecules are divided into their two elements, oxygen, and hydrogen, using electricity. LÄS MER

 3. 3. Digital Maturity & Operational Performance : A case study in the supply-chain of the Scandinavian FMCG industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Gustav Johansson; Sofie Wilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :Digital Maturity; Digital Transformation; Operational Performance; SCOR; KPI; Digital Mognad; Digital Transformation; SCOR; KPI;

  Sammanfattning : Manufacturing companies are currently experiencing a digital transformation pressure as focus on concepts such as Industry 4.0 are growing. Industry 4.0 a concept inheriting, among other technologies, IoT, Cloud manufacturing and advanced analytics. LÄS MER

 4. 4. Huvudentreprenörens övertagande av underentreprenörers materialansvar : Effekter och förutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Olivia Säfström; Karl Söderbaum; [2018]
  Nyckelord :Material responsibility; Construction logistics; Reorganization; Main contractor; Subcontractor; Trust; SCOR; Materialansvar; Bygglogistik; Omorganisering; Huvudentreprenör; Underentreprenör; Tillit; SCOR;

  Sammanfattning : Det finns stora förbättringsmöjligheter inom logistiken i byggbranschen då den idag är väldigt kostsam och innebär många störningar i produktionen. Den logistik som sköts av underentreprenörerna i ett byggprojekt är ofta ej synkroniserad med huvudentreprenörens logistik vilket innebär ytterligare svårigheter. LÄS MER

 5. 5. Analys av lagerlayout för effektiviserad inleverans- och plockningsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Masood Bagheri; Rafael Medina; Axel Olsson; [2016]
  Nyckelord :ABC-analys; Auto-ID; Förbättringsarbete; Inleveransprocess; Kartläggning; Plockprocess; RFID; SCOR; Streckkoder; Varuhus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inleveransprocessen och plockprocessen på ett företags centrallager har kartlagts, då problem med långa ledtider och bristfällig information upplevdes. Syftet med rapporten var att visa på hur kartläggningar kan användas vid förbättringsarbete och felsökning i processer. LÄS MER