Sökning: "SD-Kuriren"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet SD-Kuriren.

 1. 1. Kvinnan enligt Sverigedemokraterna En kritisk diskursanalys av Sverige-kuriren, SD-Kuriren och SD:s åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zientara Mikael; Mikael Zientara; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Genus;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte har varit att studera hur SD:s kvinnosyn förändrats sedan partiet grundades genom en kritisk diskursanalys av SD:s partiorgan Sverige-kuriren (1988–1991), SD-Kuriren (1991–1999) och SD:s åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen (2014). Syftet har realiserats genom en analys av det empiriska materialet där professor Yvonne Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt fungerat som teoretisk utgångspunkt, tillsammans med Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som fungerat som metod för studien. LÄS MER

 2. 2. Lika barn leka bäst? : en kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas skildring av nyanlända elever inom den svenska skolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Lagerfelt; [2017]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; invandringspolitik; nyanlända elever; Sverigedemokraterna; språkets makt; etnisk maktordning; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska huruvida Sverigedemokraterna redogör för invandringens påverkan i skolan. För att nå målet med studien undersöks skildringen av nyanlända elever utifrån utvalda artiklar från partiets tidskrift SD-Kuriren. LÄS MER

 3. 3. Läpparnas Bekännelse : Hur sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att utmåla islam som en religion för Den Andre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Daniel Rohlin; [2016]
  Nyckelord :orientalism; sverigedemokraterna; kyrka; moske; kristen; muslim; islam; kristendom; politik; SD-kuriren;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning om hur det politiska partiet Sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att föra fram en agenda som kan beskrivas som främlingsfientlig med inslag av orientalism och islamofobi. Sverigedemokraterna är sprungna ur en rasistisk och nationalistiskt mylla men beskriver sig numer som ett parti som tar avstånd från alla former av rasism och som anser att alla människor har samma värde. LÄS MER

 4. 4. Heteronormativitet och homonationalism : En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas hbtq-politik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Ulrika Westerlund; [2016]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; diskursanalys; hbt; hbtq; nation; folk; familj; folkhem; heteronormativitet; homonationalism;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en kritisk diskursanalys ur ett hbtq-perspektiv av Sverigedemokraternas styrdokument, den partianknutna tidningen SD-Kuriren och några andra relevanta texter. Materialet har delats in i tre tidsperioder, 1989-1995, 1996-2002 och 2003-2015 och frågorna som ställs till materialet handlar om vilka problem, orsaker till problem och lösningar på problem som går att identifiera som centrala i de studerade texterna. LÄS MER

 5. 5. Moder Svea fjättrad : En narrativ analys av Sverigedemokraternas politik med fokus på historiekultur och historiebruk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Julia Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Sweden Democrats; SD-Kuriren; narrative analysis; historical consciousness; historical culture; use of history; hermeneutics; history didactics; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is derived from the scientific problem of the encounter between history and politics. The aim is to analyse the Sweden Democrats' use of history which manifests itself in their political rhetoric. LÄS MER