Sökning: "SDT"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet SDT.

 1. 1. Upplevda relationer mellan individuella elitidrottare och deras primära tränare: En prövning av självbestämmandeteorin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Andrén; Kalle Averfalk; [2019]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; Individual elite athletes; Coaches; Relation; Motivation; Regulations; Självbestämmandeteorin; Individuella elitidrottare; Tränare; Relation; Motivation; Regleringar;

  Sammanfattning : Individuell elitidrott kan vara ensamt och motivationen behöver vara stor under en lång period för att prestera på topp och bibehålla träningsmängden. Det har visat sig att tränare är en av de viktigaste influenserna för idrottares motivation. LÄS MER

 2. 2. Hur ska man motivera omotiverade elever : en kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa motiverar omotiverade elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Seger; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; Motivation; Skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vilka inkluderande metoder lärare använder, på en högstadieskola, i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna är:  Hur motiverar läraren omotiverade elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa? Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att omotiverade elever ska känna sig inkluderade i undervisningen? Metod Studien är kvalitativ med intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Self-Determination Theory och Theory of Planned Behavior: Teoretiska ramverk för att predicera träningsmängd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Laura Pelander; Jesper Sundström; [2019]
  Nyckelord :Exercise; BREQ-3; Theory of Planned Behavior Questionnaire; Self-Determination Theory; Theory of Planned Behavior; Träning; BREQ-3; Theory of Planned Behavior Questionnaire; Self-Determination Theory; Theory of Planned Behavior;

  Sammanfattning : Träning medför såväl fysiska som psykiska hälsofördelar. Trots att detta är vedertaget, tränar människor olika mycket och det finns även en andel människor som tränar otillräckligt. LÄS MER

 4. 4. Viljan till förändring : Har beroendebehandlare i Sverige ett medvetet sätt att framkalla och underhålla motivationen hos klienterna? Utifrån ett SDT-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jimmy Engström; [2019]
  Nyckelord :Villighet; SDT; self determination theory; behandlare;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om motivation inom beroendevården i Sverige. Beroende av alkohol och andra droger har arbetats med i flera tusen år på olika sätt och med olika framgång. Allt ifrån inlåsningar på psykiatriska institutioner till elchocker. LÄS MER

 5. 5. Varför beter sig chefer kontrollerande? Betydelsen av medarbetares prestation och psykologiska behov samt chefers stress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linda Eliasson; Johanna Hedvall; [2019]
  Nyckelord :Controlling leadership; Self-determination Theory; Organizational Citizenship Behavior; stress; Kontrollerande ledarskap;

  Sammanfattning : Destruktiva former av ledarskap har visat sig ha stor negativ påverkan på både individnivå och organisatorisk nivå. För att minska förekomsten av destruktiva ledarbeteenden är det viktigt att förstå vad som bidrar till att chefer agerar destruktivt. LÄS MER