Sökning: "SDT"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet SDT.

 1. 1. Framtidens coachning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Carl Daneli; [2021-02-12]
  Nyckelord :ASTI-studien; behovstillfredsställelse; beteendeförändring; enkät; kvantitativ analys; randomiserad kontrollstudie; Self-Determination Theory; träningsintervention; motivation; motiverande samtal; Problemområde: Motivation till träning;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Linus JonssonExaminator: Pär RylanderAntal sidor: 31 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2016Nyckelord: ASTI-studien, behovstillfredsställelse, beteendeförändring, enkät,kvantitativ analys, randomiserad kontrollstudie, Self-DeterminationTheory, träningsintervention, motivation, motiverande samtal.. LÄS MER

 2. 2. Gamification : En kvalitativ studie om motivationsskapande genom spelmekanismer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny du Puy Elmsäter; Hanna Jensen; [2021]
  Nyckelord :gamification; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; game mechanics; gamification; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; spelmekanismer;

  Sammanfattning : Gamification är appliceringen av spelmekanismer i icke-spelkontextuella miljöer för att skapa motivation som kan användas för att utföra uppgifter. Denna uppsats avsåg utforska hur det appliceras och utvecklas på djupet, med fokusering på hur spelmekanismer påverkar inre och yttre motivation. LÄS MER

 3. 3. Effekten av digitala autonomistödjande textmeddelanden på deltagarnas behovstillfredsställelse, motivation till motion och motionsbeteende : en interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Heidi Blyh; Jonas Segerlund; [2021]
  Nyckelord :ANOVA; need support; RCT; repeated measure; SDT; ANOVA; behovsstöd; RCT; SDT; upprepade mätningar;

  Sammanfattning : Baserat på Self-Determination Theory (SDT) och en randomiserad kontrollstudiedesign undersöktes effekten av autonomistödjande textmeddelanden i jämförelse med neutrala meddelanden eller inga meddelanden på deltagarnas behovstillfredsställelse, motivation, och aktivitetsnivå. Digital kvantitativ datainsamling användes där webbenkäterna skickades ut tre gånger till deltagarna, innan, under samt efter intervention. LÄS MER

 4. 4. Generationen som inte vill läsa — en modern myt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lynn Balheden; [2020-09-28]
  Nyckelord :Läsning; litteraturläsning; litteraturundervisning; läsundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnet; högstadiet; läsmotivation; läslust; läsupplevelse; lästeorier; Self-determination Theory; SDT; Bildung; bildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas läsande minskar i rask takt och att allt fler av dem endast läser om de måste. LÄS MER

 5. 5. Varför ska man lära sig matematik? En studie om elevers motivation och deras lärares syn på det

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alan Pappiland; [2020-09-07]
  Nyckelord :motivation; matematik; Self-Determination Theory; SDT; Ryan; Deci;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att utforska vad mellanstadielärare anser motiverar elever till att lära sig ämnet matematik och hur elever i sin tur upplever sin motivation till att lära sig ämnet matematik. Frågeställningarna var följande: Hur upplever lärare elevers motivation i matematik och hur motiverar lärare elever i matematik?, Hur motiverade är elever i matematik och kommer elevernas motivation utifrån eller inifrån? Och hur väl stämmer lärares uppfattningar överens med elevers uppfattningar? Datainsamling skedde med enkäter i fyra klasser (två fjärdeklasser och två femteklasser), samt semistrukturerade intervjuer med fyra lärare på samma skola. LÄS MER