Sökning: "SEBASTIAN APOLO NYSTRÖM"

Hittade 1 uppsats innehållade orden SEBASTIAN APOLO NYSTRÖM.

  1. 1. Ytkarakterisering tätningsytorMed omkonstruktion av tätningskonceptför stegram

    M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

    Författare :SEBASTIAN APOLO NYSTRÖM; ANDERS PETTERSSON; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER