Sökning: "SECDI"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet SECDI.

 1. 1. Pratiga föräldrar och babblande barn : En analys av föräldrars mental-state-talk och sambandet med tvååriga barns språkutveckling

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sanna Adolfsson; Mimmi Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Mental state talk; Mentala tillstånd; språk; språkutveckling; ordförråd; grammatik; pragmatik; narrativt berättande; tvååriga barn; föräldrar;

  Sammanfattning : Föräldrar pratar olika med sina barn och ett sätt att prata på är med mental-state-talk vilket har visats främja barns utveckling på olika sätt. Föreliggande studie syftade till att beskriva föräldrars mental-state-talk och analysera sambandet med barns språkutveckling samt mängden tid ägnad åt läsning för barnet i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Expressiv tal-och språkförmåga hos spädbarn : En påbörjad validering av föräldraformuläret LEESPQ och undersökning av skärmars eventuella påverkan på spädbarns expressiva språkförmåga

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sara Jansson; Linn Näslund; [2020]
  Nyckelord :logopedi; spädbarn; secdi; validering; skärmtid; skärmvanor; månader; start; leespq; leaq; hörselnedsättning; autism; tal; språk; utveckling; 0-18;

  Sammanfattning : Background:Today, there are only limitedSwedishscreening materials that can be usedtoassess early speech and language development in infancy. Studies have shown that children with diagnoses likehearing impairment, developmental language disorder and/or autism-spectrum disordershow anearly delay in their speechdevelopment. LÄS MER

 3. 3. The acquisition of Swedish prepositions : A longitudinal study of child comprehension and production of spatial prepositions

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Sofia Tahbaz; [2018]
  Nyckelord :Child language acquisition; Spatial prepositions; Comprehension; Production; Parent-child interaction; Structured test; SECDI; Barns språkutveckling; Spatiala prepositioner; Förståelse; Produktion; Förälder-barn interaktion; Strukturerat test; SECDI;

  Sammanfattning : Prepositions are acquired at earliest during the second year of life. This thesis investigates 16 children acquiring Swedish spatial prepositions, i.e. på ‘on/at’, i ‘in/at’, under ‘under’, bredvid ‘beside/next to’, bakom ‘behind/back’ and framför ‘in front’. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars frågor till barn : En analys av dialoger med 2-åringar med olika utvecklat ordförråd

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Karin Edlund; [2016]
  Nyckelord :Questions; response; parent-child interaction; toddlers; SECDI; CLAN; SPRINT; vocabulary; language development; special education; Frågor; svar; föräldra-barn interaktion; 2; 3-2; 5 år; SECDI; CLAN; SPRINT; ordförråd; språkutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar ställer frågor till barn i en ålder av 2;3- 2;5 år med olika utvecklat ordförråd. Ett annat syfte med uppsatsen är att undersöka om barnen ger respons på föräldrarnas frågor samt om barnen själva ställer frågor. LÄS MER

 5. 5. Resultat på Reynell IV samt SECDI utifrån en-/flerspråkighet och socioekonomisk status

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Isabella Gustafsson; Helena Mortimer; [2016]
  Nyckelord :Reynell; normering; flerspråkighet; socioekonomisk status; SECDI; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka om resultaten på den svenska versionen av New Reynell Developmental Language Scales (Reynell IV), samt på Swedish Early Communicative Developmental Inventory III (SECDI), skiljer sig beroende på en-/flerspråkighet och socioekonomisk status (SES). Metod. LÄS MER