Sökning: "SECI"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet SECI.

 1. 1. Staying innovative: a quest for innovation through knowledge sharing and knowledge integration.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Lajko; Måns Widenborg; [2019]
  Nyckelord :Innovation; internal external knowledge; knowledge integration; knowledge sharing; cluster.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim is to develop a profound comprehension of what role knowledge plays in the process of integrating the internal knowledge within organizations with the external knowledge that can be found in the surrounding cluster initiatives. This research contains a qualitative case study which was developed by following an interpretative, abductive approach that granted the authors to work with theory and empirical material at the same time. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring i mindre familjeföretag : En kvalitativ fallstudie kring hur överföring av kunskap sker i mindre familjeföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Dzenita Dzelepovic; Samra Malagic; Sebastian Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Knowledge transfer; Family business; SECI-model; Competence; Kunskapsöverföring; Familjeföretag; SECI-modellen; Kompetens;

  Sammanfattning : Det finns idag en utbredd förståelse för att företagets inneboende kunskap och kompetens utgör en allt viktigare roll för att kunna möta framtida utmaningar. Att utveckla kompetens och utbyta kunskap kan därför ses som centralt i de flesta företag, men detta framhävs som än mer betydelsefullt i familjeföretag eftersom kompetensen är direkt nödvändig för dess framtida överlevnad och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Uppfinna hjulet på nytt? : En fallstudie om IT-systems roll vid kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Bergqvist; Frida Nordenfors; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; IT system; SECI model; tacit knowledge; explicit knowledge; consultancy industry; small companies; Kunskapsöverföring; IT-system; SECI-modellen; tyst kunskap; explicit kunskap; konsultbranschen; små företag;

  Sammanfattning : Informationsteknik (IT) har en betydelsefull roll i dagens samhälle och ett av de mest framgångsrika verktygen för att inhämta, bearbeta och bevara data och information är olika typer av IT-system. Studier visar att ett väletablerat IT-system kan möjliggöra kunskapsöverföring inom en organisation. LÄS MER

 4. 4. Organisational Learning in Business Model Innovation in the Bottom of Pyramid market : An empirical fieldwork about the market introduction of clean cookstoves in Mozambique

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefan Premer; Brenda Nansubuga; [2018]
  Nyckelord :Organisational Learning; Organizational Learning; Knowledge; Knowledge Transfer; Experimental Learning; Experiental Learning; SECI; Tacit; Explicit; External Learning; Internal Learning; Learning from the environment; Business Model; Business Model Innovation; Bottom of Pyramid; Bottom of Pyramid market; BoP; cleantech; clean technology; clean cookstoves; clean cooking; gasification; cashew; cashew nut; cashew nut shells; market introduction; Mozambique; Africa; Sub-Saharan Africa; development; sustainability; climate change; renewable energies; ethnographic studies; fieldwork;

  Sammanfattning : There is a need for cleaner technology initiatives into the Bottom of the Pyramid (BoP) market to combat the effects of climate change. The difficulty of these initiatives lies in their business model innovation process, as those organisations struggle in finding adequate strategies to establish their business in the BoP market. LÄS MER

 5. 5. HBTQ på bibliotek - de anställdas ansvar och motivation : en analys av hur bibliotek hanterar hbtq-kompetens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :My Johansson; [2018]
  Nyckelord :HBTQ; LGBTQ; folkbibliotek; knowledge management;

  Sammanfattning : The prevalence of rainbow flags and rainbow shelves, shelves with LGBTQ literature, makes one wonder if it is a sign of a seemingly ubiquitus LGBTQ-knowledge among librarians at public libraries. My thesis is a theme-based analysis using knowledge management as theory with the aim to capture how libraries mangage their LGBTQ-knowledge and why they do it in these certain ways. LÄS MER