Sökning: "SEM"

Visar resultat 1 - 5 av 722 uppsatser innehållade ordet SEM.

 1. 1. Trycksårsförebyggande åtgärder inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johlina Stegeborn; Malin Skotte; [2022]
  Nyckelord :Nurses; nursing staff; measures; pressure ulcers; prevention; suffering; Lidande; omvårdnadspersonal; prevention; sjuksköterskor; trycksår; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en komplikation som kan uppstå när hud förskjuts mot underliggande vävnad i kombination med tryck. Anledningen tros bero på kunskapsbrist samt hög arbetsbelastning vilket kan resultera i ett lidande hos patienter som blir långliggande inom slutenvården. LÄS MER

 2. 2. Erosion of materials in centrifugal separation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Alexander Hillström; [2022]
  Nyckelord :Solid particle erosion; Erosion mechanism; Erosion testing;

  Sammanfattning : Centrifugal separation is a crucial piece of technology, used in a wide range of industries. In cases where solid particles are included in the working medium, erosive wear of componentsinside a centrifugal separator is one of the reasons limiting its service life. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Pigment Additives on the Barrier Properties of Dispersion Coatings

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Malin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :dispersion coating; paper products; pigment; sustainable development; circular economy; Dispersionsbarriär; pappersprodukter; pigment; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Att minska plastavfall och uppmuntra återvinning har fått hög prioritet i många affärsverksamheter och olika typer av regleringar implementeras för att minska den negativa påverkan av plastanvändningen. Papper och kartong består i huvudsak av cellulosa som har många egenskaper som är essentiella för en hållbar ekonomi (t.ex. LÄS MER

 4. 4. Geological characterization of rock samples by LIBS and ME-XRT analytical techniques

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Nsioh Elvis Nkioh; [2022]
  Nyckelord :geological characterization; analytical techniques; LIBS; ME-XRT; SEM; element maps; SEM-EDS; secondary electrons; rock samples; automated ore microscopy; SEM-Zeiss Merlin; element weight percentages; element oxide percentages; scanning techniques; analytical methods; laser induced breakdown spectrometry; multi energy x-ray transmission; scanning electron microscope; carbon coating; mineralogical classification; element composition; rock chemistry; rock chemical composition;

  Sammanfattning :      One of the major challenges in earth sciences and mineral exploration has been to determine with high accuracy and at a fast rate the elemental composition as well as the general chemistry of a rock sample. Many analytical techniques e.g. LÄS MER

 5. 5. Intrabedömarreliabilitet vid mätning av maximal isometrisk muskelstyrka på knäledens stora muskelgrupper mätt med en handhållen dynamometer på friska vuxna

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Viktor Parkman; [2022]
  Nyckelord :Hand held dynamometer; Muscle strength; Knee; Intra-rater reliability; Handhållen dynamometer; muskelstyrka; knä; intrabedömarreliabilitet;

  Sammanfattning : Bakgrund En handhållen dynamometer (HHD) är ett kliniskt användbart mätverktyg för att mäta muskelstyrka. På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns en HHD av märket MicroFET2® (Hoggan Scientific). LÄS MER