Sökning: "SENCO"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet SENCO.

 1. 1. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 2. 2. Leder invecklade tider till utvecklande arbetssätt? : En kvalitativ studie om specialpedagogens roll i arbetet medtillgängliga lärmiljöer innan och under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna-Lena Björkstrand; Theresé Guttke; [2022]
  Nyckelord :Specialpedagogens roll; SENCO; covid-19; inkludering; tillgänglig lärmiljö; skolutveckling; systemteori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur specialpedagoger uppfattar sin roll i arbetet kring den tillgängliga lärmiljön för elever i grundskolan före och under pandemin. Studien är deduktiv där vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv vill klargöra om och hur pandemin som en förändringsfaktor har påverkat specialpedagogers roll i arbetet med tillgänglig lärmiljö. LÄS MER

 3. 3. Differentierad och inkluderande undervisning : Specialpedagogisk handledning för en jämlik skola

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lotta Nilsson; [2022]
  Nyckelord :differentiated instruction; inclusion; SENCo; special educational guidance;

  Sammanfattning : The content in this study is about special educational guidance and how it contributes to inclusion through development of a differentiated instruction (DI). The study is based on previous research in three areas: inclusion, differentiated instruction and special education guidance. LÄS MER

 4. 4. Stödinsatser i gymnasieskolan : en studie av frirummet mellanstyrdokument och praktik

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christina Linderos; [2021]
  Nyckelord :action program; actor-preparedness; additional adjustment; educational investigation; Scope for Action; Scope for Action model; SENCO; special education; special needs; special support; support measure; aktörsberedskap; extra anpassning; frirum; frirumsmodell; pedagogisk utredning; specialpedagog; specialpedagogik; stödinsats; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : In Swedish schools, students have a statutory right to support if the need arises. According to The Education Act, the workflow with support measures can briefly be described as: if needs are noticed, then support measures in the form of additional adjustments must be made. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk professionsutveckling på en alternativ undervisningsarena : En longitudinell och autoetnografisk studie av konstruktionen av uppdraget som specialpedagog och matematikdidaktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Åsa Perbjörs; [2021]
  Nyckelord :Professional development; mathematic didactics; SENCO teacher; autoethnography; alternative educational arena.; Professionsutveckling; matematikdidaktik; specialpedagog lärare; autoetnografi; alternativ opplæringsarena undervisningsarena.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka professionsutveckling hos en specialpedagog med fördjupning inom matematik. Det övergripande syftet är att bidra med kunskap om specialpedagogiska professioner. LÄS MER