Sökning: "SEO"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet SEO.

 1. 1. CHALLENGES WHEN DIFFUSING INNOVATIVE PRODUCTS THROUGH DIGITAL MARKETING - A qualitative research study exploring the major challenges when diffusing innovative products through digital marketing based on a case study of a diving equipment company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sophie Längvik; Emma Wallander; [2021-07-09]
  Nyckelord :Product Innovation; Diffusion of Innovation; Communication; Digital marketing; Social media marketing; Content marketing; Influencer marketing; Search engine optimization; Search engine marketing;

  Sammanfattning : The main objective with this study was to explore the major challenges whendiffusing innovative products through digital marketing. The purpose of thisresearch was to bring clarity in what challenges managers for innovativeproducts face when using digital marketing practices, such as Social MediaMarketing, Content Marketing, Influencer Marketing and SEO/SEM to diffusetheir products. LÄS MER

 2. 2. En studie om sökmotoroptimering och användarvänlighet : Google vs användare

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Josefine Persson; Lotta Ollander; [2021]
  Nyckelord :UX design; user experience; SEO; search engine optimization; UX-design; användarupplevelse; SEO; sökmotoroptimering;

  Sammanfattning : The purpose of this survey has been to investigate whether there are contradictions between user experience (UX) and search engine optimization (SEO), also called Google versus users. Professionals, in UX and SEO, have been asked to respond to a questionnaire regarding text and images within these two aspects. LÄS MER

 3. 3. Webbplats för Vemdalen Catering : Funktionalitet mot användarvänlighet i Wordpress

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emmy Adolfsén; [2021]
  Nyckelord :Wordpress; CMS; användarvänlighet; UX; Sökmotoroptimering; SEO;

  Sammanfattning : The objective of this project is a, for client, optimized website built in Wordpress using Beaver Builder and Beaver Themer plugin, together with a basic set of chosen plugins for a modern, secure and cost effective Wordpress site. The projects also includes an evaluation of and analysis about how functionality and design could be prioritized for optimal delivery and client satisfaction. LÄS MER

 4. 4. Optimera, eller inte? : Faktorer som påverkar inställningen till användning av SEO hos SME

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Hällgren; Sebastian Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Search Engine Optimization; SME; Digital consumer impact; Digital technology; Sökmotoroptimering; SME; Digital konsumentpåverkan; Digital teknik;

  Sammanfattning : Studier visar att kunskapen och erfarenheten av marknadsföring inom små och medelstora företags (SME) till stor utsträckning är ganska dålig. Det finns inga riktlinjer för hur SME inom byggbranschen bör arbeta med marknadsföring och hur företagen bör överväga att digitalisera marknadsföringen för att kunna nå ut till en större potentiell kundgrupp. LÄS MER

 5. 5. Technoeconomical evaluation of small-scale CO2 liquefaction using Aspen Plus

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Maja-Stina Svanberg Frisinger; [2021]
  Nyckelord :Carbon capture and storage CCS ; carbon dioxide; carbon neutral; production costs; pulp and paper mills; Avskiljning och lagring av koldioxid CCS ; koldioxid; koldioxidneutral; produktionskostnader; massa och pappersbruk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att göra en teknoekonomisk utvärdering av processer för förvätskning av CO2 med hjälp av Aspen Plus. Ett flertal förvätskningsprocesser från tidigare studier jämfördes och från dessa valdes två förvätskningsprocesser ut för fortsatta studier och simuleringar. LÄS MER