Sökning: "SEXUELLA TRAKASSERIER"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden SEXUELLA TRAKASSERIER.

 1. 1. Propaganda i debatten om kvinnorätt i Kina : En undersökning av rapporteringen kring könsdiskriminering i Folkets Dagblad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Vera Sommardal; [2024]
  Nyckelord :könsdiskriminering; arbetsmarknaden; utbildning; reformer; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien har haft som huvudsakligt syfte att undersöka den kinesiska tidningen Folkets Dagblad och dess rapportering kring könsdiskriminering under åren 2000 till 6:e december 2023, då undersökningen avslutades. Undersökningen bygger på att observera hur tidningen rapporterar kring problemet och att analysera detta i förhållande till forskning i frågan. LÄS MER

 2. 2. Abortsökandes upplevelser av att möta hälso- och sjukvården vid en inducerad abort : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabelle Karlsson; Ella Trollsås; [2024]
  Nyckelord :Healthcare; Induced abortion; Nursing care; Patient experience; Hälso- och sjukvård; Inducerad abort; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom hälso- och sjukvården är abort en av de vanligaste medicinska åtgärderna och är av största vikt för den berörda personens hälsa och liv. Barriärer i form av ekonomisk situation, geografisk plats, icke-respektfull och diskriminerande abortvård leder till ett ökat antal osäkra aborter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Filip Jönsson; Linus Krossler; [2024]
  Nyckelord :Akutmottagning; erfarenheter; hot; sjuksköterskor; våld;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: I stor utsträckning har alla världens sjuksköterskor någon gång erfarit hot och våld på sin arbetsplats. Det finns flera olika definitioner av hot och våld, våldet syftar till att skada en annan person fysiskt, verbalt eller genom sexuella trakasserier. LÄS MER

 4. 4. Trakasserier online och ungdomarskroppsuppfattning : En kvantitativ studie om sambandet mellan trakasserier online och kroppsuppfattning

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Valbona Kastrati-Ramadani; [2023]
  Nyckelord :kroppsuppfattning; mobbning online; psykisk ohälsa; sexuella trakasserier online; socioekonomisk status; ungdomar;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det många faktorer som påverkar ungdomarnas kroppsuppfattning. Ungdomar som har blivit utsatta för olika former av trakasserier är mer missnöjda med sin kropp jämfört med de som inte har blivit utsatta för trakasserier. LÄS MER

 5. 5. Me Too på Aftonbladet 2017-2022 : kvantitativ analys av hur Aftonbladet representerat Me Too

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Tuva Kjellin; Tilda Bjurner; [2023]
  Nyckelord :Me Too; Aftonbladet; Feminism; Agenda Setting; Social Sciences;

  Sammanfattning : MeToo-rörelsen är en internationell rörelse som har uppmärksammat problemet med sexuella trakasserier och övergrepp. Rörelsen började 2006 av Tarana Burk men växte sig inte stor förrän år 2017, då många kända kvinnor gick ut offentligt med sina historier om övergrepp. LÄS MER