Sökning: "SF-36"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet SF-36.

 1. 1. Livskvalitet efter sepsis - En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maryam Abolade Idris; Seun Adediran Omoniyi; [2022]
  Nyckelord :Post-sepsis; Quality of life; Sepsis; Septic shock; Livskvalitet; Post-sepsis; Sepsis; Septisk chock;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis definieras som en kroppslig reaktion på infektion och klassificeras som ett livshotande medicinskt tillstånd. Post-sepsis kännetecknas av hög mortalitet och morbiditet samt svår återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet hos vuxna med ADHD : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Gunners; Josefine Karlebo; [2022]
  Nyckelord :ADHD; Adult; KASAM; Quality of life; ADHD; KASAM; Livskvalitet; Vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund ADHD är en diagnos som finns hos både barn och vuxna och är idag en av de vanligaste förekommande neuropsykiatriska diagnoserna. Även om diagnosens kärnsymtom är svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och aktivitetsreglering, förekommer individuella variationer gällande såväl svårighetsgrad som symtombild. LÄS MER

 3. 3. Radiojodbehandling vid Graves sjukdom: långvarig effekt och påverkan på livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Klara Vareman; [2021]
  Nyckelord :Graves´ disease; iodine radioisotopes; quality of life; treatment outcome; Graves sjukdom; radiojodbehandling; livskvalitet; behandlingsresultat;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graves sjukdom är den vanligaste formen av hypertyreos med en incidens på 20 fall per 100 000 individer och år. Graves sjukdom är ett autoimmunt tillstånd där autoantikroppar riktade mot tyreoideastimulerande hormonreceptorer (TSH-R) orsakar okontrollerad syntes och sekretion av tyreoideahormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). LÄS MER

 4. 4. Hälsorelaterad livskvalitet vid hypertoni : En allmän litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karlsson Helena; Camilla Reutervik; [2020]
  Nyckelord :EQ-5D; factors; health-related quality of life; hypertension; SF-36; EQ-5D; faktorer; hypertoni; hälsorelaterad livskvalitet; SF-36;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en global folksjukdom och den största orsaken till kardiovaskulära sjukdomar och dödlighet. Sjukdomen benämns “the silent killer” eftersom den ofta inte medför några symtom, vilket i sin tur kan innebära att individerna inte upplever sig som sjuka och därför avstår medicinering. LÄS MER

 5. 5. Samband av mental hälsa och muskuloskeletala screeningdiagnoser hos yrkesarbetande kvinnor med nacksmärta

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Marcus Persson; Anton Boethius; [2020]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; Kriteriediagnoser; Arbetsexponering; Mental ohälsa; Smärta; MEBA; Nacke; Nackbesvär; Protokoll;

  Sammanfattning : Introduktion: En smärtupplevelse är en subjektiv upplevelse som kan påverkas av personens mentala hälsa. Patienter som har en sämre mental hälsa kan uppvisa högre symtom av smärta. Det är okänt om den mentala hälsan påverkar utfallet av muskuloskeletala screeningdiagnoser i arbetslivet. LÄS MER