Sökning: "SF6"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet SF6.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. Experimental investigation of ventilation performance of corner placed stratum ventilation in an office environment

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Gasper Choonya; [2019]
  Nyckelord :Stratum ventilation; local air change index; air change efficiency; ventilation effectiveness; draught rate; percentage dissatisfied; heat removal effectiveness;

  Sammanfattning : Energy use in buildings account for about one third of the total global energy supply and contributes as much as 30% of the anthropogenic greenhouse gas emissions. It is estimated that energy use in buildings will increase to 67% by 2030. LÄS MER

 3. 3. Reactive Ion Etching of Silicon using F-based chemistry - Exploring the Limits

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Harald Havir; [2018]
  Nyckelord :Reactive Ion Etching; Plasma Etching; CHF3; SF6; High Anisotropy; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Dry Etching is widely used in nanoprocessing as a method of pattern transfer onto a hard substrate, like silicon. Improving the resolution of this etch process is an important step in reducing the feature size in, for instance, computer microchips, or Nanoimprint Lithography stamps. LÄS MER

 4. 4. Lightning Impulse Breakdown Tests : Triggered Spark Gap Analysis

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :John-Levi Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Lightning; Impulse; Spark Gap;

  Sammanfattning : This project was made by student from UmeåUniversity and a request from the universityETH in Zürich, Switzerland. In this research project the electrical strengthof different natural gases and mixtures was investigated, and the aim was to finda gas or gas mixture with a natural origin or strongly attaching gases that couldreplace SF6 (Sulfur Hexafluoride). LÄS MER

 5. 5. Livscykelanalys för olika brytartekniker på mellanspänningsnivå

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Aliaksei Khalanski; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gasen svavelhexafluorid, SF6, har använts i världen för olika ändamål sedan 1960-talet på grund av dess framträdande isolerande och ljusbågssläckande egenskaper. Ett av de bredaste användningsområdena för gasen idag är tillverkningen av mellan- och högspänningsställverk, där den används för släckning av ljusbågar och som ett isolationsmedium i vissa komponenter, till exempel i brytare. LÄS MER