Sökning: "SFI akademiker"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden SFI akademiker.

 1. 1. Vilka förutsättningar ger sfi för integrationen i samhället? : En studie om sfi:s samhällsorienterande mål uppnås i undervisningen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ellen Persson; [2019]
  Nyckelord :Sfi; integration; akademiker; arbetsmarknad; samhället;

  Sammanfattning : Svenska för invandrare, sfi, är en frivillig språkutbildning för alla immigranter i Sverige, som har funnits sedan 1970-talet. Genom den etableringsreform som togs i bruk 2010 har alla flyktingar rätt till ett integrationsprogram där sfi ingår. LÄS MER

 2. 2. Vilken roll spelar svensk språkbehärskning? : En kvalitativ undersökning av språkets roll för högutbildade invandrares möjligheter till jobb

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Yolanda Orhamn; [2016]
  Nyckelord :Invandrare; högutbildad; arbetsmarknad; integration; Svenska för invandrare; Intensivsvenska för akademiker;

  Sammanfattning : Sverige tar emot fler och fler högutbildade invandrare varje år. De börjar med att gå till de olika svenska kurser som finns som Svenska för invandrare (Sfi) eller Intensivsvenska för akademiker (Sifa), men det är ingen garanti för att lära sig svenska på en nivå som hjälper dem till en snabbare väg till arbetslivet. LÄS MER

 3. 3. Egna strategier och tro på sin inlärningsförmåga Nyanlända utomeuropeiska läkares språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marika Tolke; [2015-07-06]
  Nyckelord :inlärningsstrategier; språkinlärning; självförmåga; svenska som andraspråk; akademiker; läkare;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA 136, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2015Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 4. 4. Anställningsintervju på ett andraspråk : Ett nålsöga

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Annika Wilson; [2015]
  Nyckelord :anställningsintervju; asymmetri; ordförråd; brytning; uttal; sfi-undervising; transfer;

  Sammanfattning : En anställningsintervju är en situation där språkkunskapen sätts på prov, särskilt om intervjun ska genomföras på den arbetssökandes andraspråk. Med detta arbete har jag velat undersöka hur arbetssökande akademiker med ett andraspråk respektive presumtiva arbetsgivare såg på språkkunskapen hos de arbetssökande. LÄS MER

 5. 5. “Det är något konstigt med Sverige” En kvalitativ studie om invandrade akademikers erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karolina Bergmark; [2012]
  Nyckelord :integration; utanförskap; arbetsliv; arbetsmarknad; invandrare; etnicitet; stigma; nätverk; misslyckande; flexibilitet; mångfald; mångfaldsarbete; svenskhet; de andra; de normala; identitet; arbete; språk; SFI; Arbetsförmedlingen; rekrytering.; Social Sciences;

  Sammanfattning : 80 procent av akademiker födda i Sverige har ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer. I jämförelse så har endast 60 procent av invandrade akademiker ett kvalificerat arbete. Det är inte ovanligt att en del av dem blir tvungna att ta ett icke kvalificerat arbete för att kunna försörja sig. LÄS MER