Sökning: "SFI-elever"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet SFI-elever.

 1. 1. Uppfattningar om Sfi, Sfi-elever och det svenska språkets roll för integration. En kritisk diskursanalys av en partipolitisk debattartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elisabet Brunnegård; [2021-03-08]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik; transitiv analys; Moderaterna; integration; Sfi; svenska språket;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka bilden av Sfi, Sfi-elever och det svenska språkets roll för integration i en debattartikel från Svenska Dagbladet sommaren 2019 författad av Moderaterna. Med hjälp av språkanalytiska verktyg från kritisk diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik, i form av transitiv analys och analys av sociala deltagare, har följande resultat framkommit. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell studie- och yrkesvägledning - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser i kulturmöten med Sfi-elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Alfredsson; Maryam Zare; [2020]
  Nyckelord :Sfi-elev; studie- och yrkesvägledare; Kulturmöte; Interkulturell; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av extrema händelser i världen sker det en allt större migration både i Sverige och i andra länder. Att få människor att integrera sig i samhällets utbildning- och arbetsmarknad och i det sociala livet är aktuella diskussioner i politiska, såväl som i sociala och ekonomiska sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att språka : en undersökning av sfi-elevers språkliga repertoarer i vardags-, skol- och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Moa Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; språklig repertoar; språkligt porträtt; svenska för invandrare;

  Sammanfattning : Språkliga repertoarer är ett begrepp som beskriver de totala språkliga resurser som en individ besitter. Syftet med denna studie är att undersöka hur sfi-elever använder och upplever sina språkliga repertoarer hemma, i skolan och på arbetet, något som i sin tur kan ge insikter om hur deras språkande påverkas av språkliga ideologier. LÄS MER

 4. 4. Analfabeters hinder och möjligheter i sin SFI-utbildning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ashraf Nazar; [2020]
  Nyckelord :analfabetism; litteracitet; SFI; nyanlända; ramfaktorteorin; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka elevers erfarenheter av hinder och möjligheter i sin SFI-utbildning med särskilt fokus på det stöd de fick till utvecklingen av sin läs- och skrivförmåga utifrån ramfaktorteorin. För att besvara detta användes en kvalitativ forskningsmetod där fem intervjuer genomfördes med nyanlända SFI-elever som saknar tidigare läs- och skrivkunskaper. LÄS MER

 5. 5. "Ursäkta mig, snälla!" : Artighet i svenska språket. Ett huvudbry för nyanlända andraspråksinlärare.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Karin Rydholm; [2020]
  Nyckelord :stance; artighet; ansikte; takt; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur artighet i språk kan ha betydelse för andraspråksinlärares motivation och attityd till språkinlärandet. Det faktum att artighet inte finns kodifierat i det svenska språket och att vi sedan en längre tid har anammat du-tilltalet i Sverige, kan ställa till problem för många grupper av andraspråksinlärare som är vana vid att ha språkliga verktyg för artighet i kommunikationen med andra. LÄS MER