Sökning: "SFI"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade ordet SFI.

 1. 1. Vägen ut - en kvalitativ studie om de situationer som leverantörer i KROM möter för att integrera arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rasmiyeh Qassas; [2023-11-02]
  Nyckelord :invandrare; integration; diskriminering; arbetsmarknad; arbetslösa; humankapital;

  Sammanfattning : STOM & KROM är ett arbetssätt för personer som behöver mer stöd för att komma ur sin arbetslöshet. Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter och utmaningar som leverantörerna i STOM och KROM upplever i strävan efter att hitta ett jobb som motsvarar utbildningsområde och tidigare arbetslivserfarenhet för arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Key challenges in SFI education: teacher’s perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fatemeh Heravi; [2023-07-04]
  Nyckelord :Swedish for immigrants; marketisation; SFI; procurement; Teachers’ challenges; public policy;

  Sammanfattning : Aim: The study aims at investigating SFI teachers’ perspectives about different types of challenges they confront with, and the impact that perceived challenges have on teachers’ practices in Gothenburg, Sweden. Theory: Socio-ecological framework was used to comprehend how multiple factors at various levels affect the teachers work and their practices as well. LÄS MER

 3. 3. Challenges and strategies of teaching swedish to low – literacy skilled immigrants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Saba Monirzadeh; [2023-06-21]
  Nyckelord :Low-literate adult; teaching challenges; Swedish for Immigrants; Teaching strategies;

  Sammanfattning : Aim: The present study aims to investigate the challenges SFI teachers face when teaching basic Swedish to low-literacy skilled immigrants, and the strategies they implement to teach these groups. Particularly, this study looks for any indications of Vygotsky’s sociocultural theory (SCT) in the teaching methods used while teaching SFI to individuals who lack literacy. LÄS MER

 4. 4. Kronor i månaden, meter i sekunden - en undersökning av konstruktionsbaserad undervisningpå SFI, kurs C, i inlärargrupper med lång respektive kortstudiebakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marika Sandahl; [2023-03-30]
  Nyckelord :konstruktionsgrammatik; grammatikundervisning; svenska som andraspråk; andraspråksundervisning; SFI; mönsterigenkänning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen beskriver en klassrumsundersökning, där konstruktionsbaserad undervisning provades och jämfördes i två olika inlärargrupper på SFI, kurs C; en med lång studiebakgrund och kort tid i Sverige och en med kort studiebakgrund och lång tid i Sverige. Syftet med undersökningen var att prova en didaktisk metod som inte testats tidigare, nämligen mönsterigenkänning med snedfördelad input, och, genom att testa metoden i två olika grupper, prova om det är någon skillnad mellan de olika elevgruppernas sätt att gripa sig an uppgiften och tillägna sig kunskap om konstruktionen. LÄS MER

 5. 5. Emotion in adult learing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Shadabi; [2023-02-16]
  Nyckelord :adult education; migrant learners; Swedish for Immigrants SFI ; host country language learning; emotional states;

  Sammanfattning : Aim: Of particular interest to this research are migrant students’ emotional states in the courses Swedish for foreigners (in Swedish “Svenska för invandrare” or SFI Swedish for immigrants) and their learning process, including types of emotions, reasons for the occurrence of these emotions, and the influence these emotions may have on learning. The study has an overarching research aim that incorporates identifying the main types of emotional states of SFI migrant students in Sweden, analysis of the dependency of emotional states of students on their studies, socialization, and integration. LÄS MER