Sökning: "SFL-analys"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet SFL-analys.

 1. 1. Vart tog matchningen på arbetsmarknaden vägen? : En kritisk diskursanalys av Arbetsförmedlingens debattartiklar i svenska dagstidningar under perioden 2009–2014

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Joacim Lindh; [2015]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; employment office; SFL analysis; polemical articles; metafunctions; power; Kritisk diskursanalys; Arbetsförmedlingen; SFL-analys; debattartiklar; metafunktioner; makt;

  Sammanfattning : The present study examines power relations, textual genre and attitudes to the matching process in the labor market in the employment office’s opinion articles in the period 2009–2014.      The power relations that emerge in the debate articles between employers, job seekers and private employment constitute the study's main question. LÄS MER

 2. 2. Ideologiska studieförbund : En jämförande kritisk diskursanalys av Medborgarskolan och ABF:s språkliga uttryck

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Hanna Flink; [2013]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; CDA; Fairclough; Halliday; SFL; ideationell analys; folkbildning; ideologier; ABF; Medborgarskolan; Folkuniversitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera på vilket sätt politiska ideologier kommer till uttryck i texter producerade av ABF och Medborgarskolan. Detta med utgångspunkt i vad jag upplever som oklara förhållanden rörande vilken betydelse ideologier i praktiken spelar för dessa studieförbund. LÄS MER