Sökning: "SFS 2016:947"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden SFS 2016:947.

 1. 1. Reglerad hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om skillnader mellan branscher gällande omfattning av hållbarhetsrapportering i svenska medelstora aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Israels; Felicia Sandersnäs; [2020-09-03]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; SFS 2016:947; 2014 95 EU; bransch; intressenter; legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhet har över åren fått större utrymme bland samhälletsaktörer, vilket har ökat efterfrågan på hållbarhetsinformation från företag. År 2016 upprättadesdärför ett svenskt lagkrav gällande hållbarhetsrapportering, med grund i ett EU-direktiv från2014. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : En studie om frivillig hållbarhetsredovisning och lagstiftningens påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Dahlin; Emmy Klason; [2020]
  Nyckelord :Corporate sustainability reporting; regulation; voluntary accounting; financial risk; profitability; size; industry; Hållbarhetsredovisning; reglering; frivillig redovisning; finansiell risk; lönsamhet; storlek; bransch;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om införandet av lag (SFS 2016:947) påverkat omfattningen av företags hållbarhetsredovisning och om faktorerna finansiell risk, lönsamhet, storlek och bransch kan förklara frivillig hållbarhetsredovisning. Metod: Studien utgår från den positivistiska forskningsfilosfin och med ett deduktivt angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. Vad händer med väsentlig information när det blir obligatoriskt att redovisa en hållbarhetsrapport? En studie av redovisning för hållbarhet i stora svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Linder; [2019-01-31]
  Nyckelord :Prop. 2015 16:193; Direktiv 2014 95 EU; hållbarhetsrapport; väsentlighet; lagkrav på hållbarhetsredovisning; CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan räkenskapsåret 2017 är det obligatoriskt för större svenskaföretag att redovisa en hållbarhetsrapport. Syftet med lagkravet var att öka öppenheten för attstärka intressenternas förtroende för redovisningen och få de hållbarhetsrapporter som företaginom Europa presenterar att nå samma höga nivå. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie om företag som påverkas av de nya direktiven i årsredovisningslagen väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kristoffer Saglind; Egzon Selimi; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Report; Industry affiliation; women on boards; leverage; Integrated Sustainability Reporting; Separate Sustainability Reporting; Hållbarhetsrapport; bransch; kvinnor i styrelsen; skuldsättningsgrad; integrerad hållbarhetsrapportering; separat hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om företag som påverkas av de nya direktiven i årsredovisningslagen väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation. Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP Författare: Kristoffer Saglind & Egzon Selimi Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2019 – Januari Syfte: Syftet med studien är att undersöka om de svenska företag som påverkas av den nya reformen (SFS 2016:947) väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation. LÄS MER

 5. 5. New legal requirements for sustainability reporting in Sweden : its influence on the content of the reports

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Månsson; Anna Törnroos; [2019]
  Nyckelord :Assurance; Comparability; Content; Sustainability regulation; Sustainability report; Transparency; Verifiability; Quality;

  Sammanfattning : In 2017 changes (SFS 2016:947) for sustainability reporting in Sweden were made in the Annual Accounts Act (SFS 1995:1554). Since the regulation was recently imposed, there is little evidence for how it has impacted the content of sustainability reports. LÄS MER