Sökning: "SHL Group"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden SHL Group.

 1. 1. Storage solution for a reusable auto injector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. LÄS MER

 2. 2. Svenska ishockeyspelares väg till professionell nivå : Vad kännetecknar framgångsrika manliga hockeyspelare i form av deltagande inom TV-pucken, U/J-landslag, studier vid Riksidrottsgymnasium – en studie med fokus på utvecklingsbana och ålderseffekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joakim Jackson; Viktor Westin; [2018]
  Nyckelord :RAE; Relative Age Effect; Youth; Junior; National-team; Ice hockey; Professional Athletes; RAE; Relative Age Effect; TV-pucken; Juniorlandslag; Ungdomslandslag; Riksidrottsgymnasium; Ishockey; Proffsidrottare;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att identifiera skillnader mellan manliga professionella svenska ishockeyspelare från säsongen 2017/2018 när det handlar om deltagande inom TV-pucken, ungdoms och juniorlandslag samt studier vid RIG. Vidare avses att undersöka Relative Age Effect (RAE) med syfte att identifiera födelsekvartal bland individerna. LÄS MER

 3. 3. Tränarbeteendens samband med upplevd press hos manliga elitishockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Edlund; Jim Åman; [2018]
  Nyckelord :Motivational climate; SDT; Pressure; Performance; Ice hockey; Motivationsklimat; SDT; Press; Prestation; ishockey;

  Sammanfattning : Forskare har i många år undersökt sociala faktorers påverkan på individers motivation. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan tränares förmåga att främja spelares grundläggande psykologiska behov och upplevd press hos elitishockeyspelare. Manliga elitishockeyspelare (n=100, medelålder 23.15 ± 4. LÄS MER

 4. 4. Videoanalys av sekvenser i ishockey där en tackling resulterat i hjärnskakning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Beatrice Bjering; Elin Forss; [2017]
  Nyckelord :concussion; Ice Hockey; SkillSpector; Video analysis; NHL; SHL; Hjärnskakning; Ishockey; SkillSpector; Videoanalys; NHL; SHL;

  Sammanfattning : There is a major issue with concussion within contact sports and one of these sports is ice hockey. Concussions have a negative effect on health and repeated concussions, which often occur in ice hockey, can force players to retire early. LÄS MER

 5. 5. Förvaringskoncept föruppkopplade autoinjektorer : På uppdrag av SHL Group AB

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Jesper Lindberg; Walid Yousef; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER