Sökning: "SIMON LUNDELL"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden SIMON LUNDELL.

 1. 1. Etisk medvetenhet i systemutveckling. En fallstudie av systemutvecklarens ansvar i systemutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :ROBIN GRÖNLUND; SIMON LUNDELL; [2014-07-03]
  Nyckelord :Etik; systemutveckling; ansvar; etisk medvetenhet; systemutvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Many professions, such as doctors and psychologists, have a long history of work practice which have resulted that these professions have created their own ethical guidelines. The IT profession, which can be viewed as a relative young and somewhat immature profession, have yet to accommodate any clear guidelines regarding ethics. LÄS MER

 2. 2. Vibrationsövervakning av Fortums maskinparker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Henrik Storm; Simon Lundell; [2012]
  Nyckelord :CBM; Vattenkraftverk; vattenkraft; turbiner; vibrationsmätning; tillförlitlighet; underhåll; FFT;

  Sammanfattning : Vibrationsmätning är inget nytt fenomen men många företag anser sig ändå skeptiskatill den abstrakta metoden. Samma skepticism finns inte vid ett läkarbesök där doktornlyssnar efter oljud med sitt stetoskop, ändå är likheterna slående. LÄS MER

 3. 3. Modelling Gene Expression during Ontogenetic Differentiation

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Simon Lundell; [2001]
  Nyckelord :Genetic Networks; Neural Networks; Gene Expression analysis;

  Sammanfattning : Various types of recurrent neural networks have been used as models for the regulatory relationships between genes. The neural network is trained on the data from micro-array techniques, each gene corresponds to a neuron in the network. LÄS MER