Sökning: "SIT Social Identity Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden SIT Social Identity Theory.

 1. 1. Elevers syn på utvalda kristna minoriteter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jakob Pålbrink; [2020]
  Nyckelord :attityder; grundskolan; gymnasieelever; intergrupprelationer; kristendom; minoriteter; Sverige; ungdomar;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att försöka skapa insikt i hur det kan se ut i svenska skolor vad det gäller religiösa attityder avgränsat till utvalda kristna minoriteter i Sverige samt att bidra till en förståelse för hur olika grupper kan påverka varandra och hur fördomar fungerar. Detta görs genom en pilotstudie i form av en enkätundersökning bland förstaårselever på gymnasiet angående deras uppfattningar av utvalda svenska kristna minoriteter. LÄS MER

 2. 2. The Beef About Meat: Understanding Meat Avoidance in Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ami Rackham; Emma Perlelin; [2020]
  Nyckelord :Human supremacy; Intentions; Gender stereotypes; The social identity theory; The theory of planned behaviour;

  Sammanfattning : Despite a constant sustainability debate and an extended product portfolio of meat substitutes, avoiding meat is not an obvious choice in Sweden. Therefore, a study aimed to investigate what drives the intention to avoid meat was conducted. LÄS MER

 3. 3. Samhälleligt ansvarstagande : En komparativ fallstudie av det samhälleliga ansvarstagandets mening och betydelse för medarbetaren

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robin Nyström; Mathias Öhman; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Sensemaking; Social Identity Theory; SIT; Motivation; Work Motivation; Organizational Commitment; Corporate Social Responsibility; CSR; Samhälleligt Ansvarstagande; Ansvarstagande; Meningsskapande; Social Identity Theory; SIT; Självbild; Motivation; Organisatoriskt Engagemang;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle är CSR, samhälleligt ansvarstagande, en viktig fråga för företag. De studier som undersökt medarbetare i företag som arbetar med CSR har visat på ett positivt samband mellan detta arbete och medarbetarnas motivation. LÄS MER

 4. 4. Grupprocessens inverkan på acceptans vid IT-systemförändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Rebecka Persson; Ellinor Limani; [2017]
  Nyckelord :Gruppacceptens; Individuell användaracceptens; Förändringsarbete; Social influens; TAM2 Technology Acceptance Model 2 ; SIT Social Identity Theory ; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Användaracceptans med avseende till informationssystem är ett välkänt fenomen, och förknippas ofta med framgång. I samband med IT-system utgör användaracceptans en avgörande roll för hållbara IT-lösningar och systemimplementationer. LÄS MER

 5. 5. Online Community Membership and Social Impact Theory:

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Christy Andersson Gonzalez; [2016-09-14]
  Nyckelord :Social Impact Theory SIT ; online communities; cooperation; persuasion; perception; Actor-Network-Theory ANT ; carryover effect;

  Sammanfattning : Social Impact Theory, developed in the 1980s by Bibb Latané, proposes,among other things, that the quality of relationships generally decreases over distance.Much past research regarding SIT has specifically tested behaviors and perceptionsrelated to persuasion and cooperation. LÄS MER