Sökning: "SJÖFARTSHÖGSKOLAN KALMAR"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden SJÖFARTSHÖGSKOLAN KALMAR.

 1. 1. Kompetensförsörjning genom god arbetsmiljö : En studie om sjöbefälsstudenters syn på arbetsmiljön ombord och de förbättringar som krävs för att behålla kompetent personal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Anton Ådén; Adam Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Work environment; sexual harassment; competence provision; nautical officer; shipping; Arbetsmiljö; kränkande särbehandling; kompetensförsörjning; sjöbefäl; sjöfart;

  Sammanfattning : Samtidigt som transporter av gods till sjöss än idag utgör en grund för möjligheter att bedriva handel mellan olika länder står den svenska sjöfartsbranschen inför en utmaning i att rekrytera och behålla kompetent personal. Sjömän tenderar idag till att söka landbaserade arbeten och vid lärosätena i Kalmar och Göteborg är det långt ifrån samtliga sjöfartsstudenter som fullföljer utbildningen och blir ett tillskott till näringen. LÄS MER

 2. 2. En effektiv praktik till sjöss : En studie om hur sjöbefälsstudenter upplever att sömnbrist, kontraktslängd och arbetstider påverkar kunskapsinhämtandet under den fartygsförlagda utbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Ali Al-Salmi; Per Wintzell; [2021]
  Nyckelord :Lack of sleep; knowledge acquisition; working hours; contract length; leave; ship-based internship; Sömnbrist; kunskapsinhämtande; arbetstider; kontraktslängd; ledighet; fartygsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Sjökaptensstudenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar har i sin utbildningsplan tolv månaders fartygsförlagd utbildning som är fördelad över tre perioder. Praktiken erbjuder studenterna möjligheten att utöva samt utveckla den teoretiska kunskapen de lärt sig i skolan men även att få uppleva hur det verkligen är att arbeta till sjöss. LÄS MER

 3. 3. Positionering med hjälp av Accesspunkter i ett slutet WiFi-nätverk : En delstudie för Sjöfartshögskolan i Kalmar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :John Brolin; Alexander Hörsne Malmborg; [2021]
  Nyckelord :Positioning; programming; low-cost; WiFi; ESP32; Artificial intelligence; Positionering; programmering; low-cost; WiFi; ESP32; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens syftar på en maskins förmåga att fatta egna beslut. Maskinen skall sedan utföra en handling baserat på beslutet, allt detta utan människans inblandning. Positionsnoggrannheten för fartyg är något som på senare tid ställs allt högre krav på, inte minst i offshoreindustrin. LÄS MER

 4. 4. Val angående fartygsförlagd utbildning : En studie om hur sjöbefälsstudenter upplever valen av praktikplatser och hur de har påverkat deras utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Marius Bilevicius; [2021]
  Nyckelord :Cadet salary; ship-based internship; students; maritime academy; captain; SUI; thoughts; choice.; Elevlön; fartygsförlagd praktik; studenter; sjöfartshögskola; sjökapten; SUI; tankar; val.;

  Sammanfattning : Sjökaptensstudenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar genomgår praktik under sammanlagt 12 månader i form av fartygsförlagd utbildning indelad i tre olika perioder under deras fyraåriga utbildning. Praktiken ger studenterna möjligheten att lära sig yrket på ett praktisk sätt och inte bara från läroboken. LÄS MER

 5. 5. Säker start av Kalmare Nyckel´s Nohab-Motor : Styrsystem för indikering av ventiler, pumpar och kompressorer för spärr av startknapp.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Jonathan Strand; Robin Yllenius; [2021]
  Nyckelord :Calmare Nyckel; Nohab-Diesel; Nohab; Motor; PLC; Wago; Codesys; Programmering; GUI; SFC; ST; Givare; Styrsystem; Ventiler; Kompressor; Pump;

  Sammanfattning : På fartyget M/S Calmare Nyckel finns en NOHAB-dieselmotor installerad ombord som används förundervisning på sjöfartshögskolan i Kalmar. Projektet har undersökt om det är möjligt att görauppstart av motorn säkrare för både handledare och elever. LÄS MER