Sökning: "SJURA"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet SJURA.

  1. 1. Datakraft och läkekonst : Datateknikens införande i svensk sjukvård 1962–1968

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

    Författare :Klara Müller; [2020]
    Nyckelord :data; sjukvård; fluid technology; medicinhistoria; rationalisering; SJURA; medicinsk kunskap.;

    Sammanfattning : This thesis examines the process through which computers became a part of the Swedish healthcare system. The empirical basis of the study consists of discussions emanating from projects concerned with the opportunities offered by the new technology between 1962 and 1968, mainly in conjunction to the Swedish council of hospital rationalization (SJURA). LÄS MER