Sökning: "SLA"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet SLA.

 1. 1. MAKING USE OF CHILDREN’S DIGITAL MEDIA CONSUMPTION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Farah Khaddour; [2020-03-24]
  Nyckelord :Interaction in SLA; Child’s SLA;

  Sammanfattning : Purpose: The general purpose of this study is to examine how parents can be supported in making use of their child’s digital media consumption for second language learning. In particular, a set of requirements are developed for best supporting the integration of children’s online activity into language learning activities by promoting a smooth transfer of knowledge through the spontaneous production of the target language. LÄS MER

 2. 2. Informationssäkerhetsrisker inom Software as a Service användaravtal : Kategoriserar slutanvändares förståelse för användaravtal och dess informationssäkerhetsrisker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Linnea Lindgren; Linn Jansson; [2020]
  Nyckelord :SaaS; informationssäkerhetsrisker; användaravtal; SLA; moln; digitala rättigheter;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt användaravtal inom Software as a Service tjänster. Målet var att skapa en bild om användares förståelse och riskmedvetenhet av användaravtal samt leverantörers skyldigheter ur en användarsynpunkt. LÄS MER

 3. 3. The effectiveness of digital online games as an extramural activity for facilitating motivation and vocabulary acquisition in L2 English learning: student and teacher perspectives

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Markus Stagevik; Cecilia Benson; [2020]
  Nyckelord :Extramural English; SLA; Motivation; language learning; Digital games; L2; Willingness to communicate;

  Sammanfattning : In Sweden, 50% of all teenagers between the ages 12-18 spend at least three hours a day, spending their time on anything from digital games to YouTube and homework research. Given the popularity of such activities, it is worthwhile investigating to what degree any one of them might be used to help facilitate English second language learning. LÄS MER

 4. 4. Listen Up! : A study of how teachers in SLA approach the listening skill within upper secondary schools in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Andersson; Elin Lagerström; [2020]
  Nyckelord :Auditory input; One-way listening; Two-way listening; Dialogic listening; Implicit approach; Explicit approach; Affective filter; Scaffolding; Instructional Scaffolding; Zone of Proximal Development; National Exams; Top-down processing; Bottom-up processing; Metacognitive Awareness; Communicative Language Teaching; Pre-activities; Comprehension checks; Effective listener;

  Sammanfattning : Listening comprehension and listening strategies plays a crucial role in the process of acquiring a language. This study aims to investigate to what extent the listening skill is practised in upper secondary schools in the south of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Hur förbereder sig kommersiella fastighetsbolag inför en lågkonjunktur? : En studie avseende strategi och riskhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jesper Gunnarsson; Nils Synnes; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den kommersiella fastighetssektorn varit en lönsam bransch med låga räntor, stark investeringsvilja, hög efterfrågan på kommersiella fastigheter och lokaler. När finanskrisen uppstod 2008 påverkade det världsekonomin under många år framöver och 2015 hade Sveriges ekonomi återhämtat sig från krisen och övergick till en högkonjunktur. LÄS MER