Sökning: "SME marketing management"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden SME marketing management.

 1. 1. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Nyckelord :affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. LÄS MER

 2. 2. Exploring marketing activities to strengthen brand equity within an SME : a case study on the company PAUL och THOM

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Kim Meyer; [2018]
  Nyckelord :branding; brand building; brand equity; brand management; marketing;

  Sammanfattning : Small and Medium sized Enterprises (SMEs) are often researched through the perspectives and theories created from studies of large organizations. This constitutes the basis of a theoretical problem when studying SMEs. LÄS MER

 3. 3. Management of Key Account Relationships in SMEs : A Resource-Based View

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Simon Johansson; David Gedda; [2016]
  Nyckelord :Relationship Marketing; Key Account; Key Account Management; Customer Relationship Mangement; SME; High- performing firms;

  Sammanfattning : Title: Management of Key Account Relationships in SMEs: A Resource-Based View Authors: David Gedda & Simon JohanssonLevel: Master thesis, 30 hpKeywords: Relationship Marketing, Key Account, Key Account Management,Customer Relationship Management, SME, High-performing firms Background: Management of firms most valuable customers, the key accounts,are of great importance for firms in general. This is in particulartrue for SMEs which battles with notably constrained resources. LÄS MER

 4. 4. Digital effect : En kvalitativ rapport om e-CRMs påverkan på långvariga kundrelationer inom B2B

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofia Hult; Robin Johansson; [2015]
  Nyckelord :Relationship marketing; e-CRM; long-term relationships; websites; e-mail; social media; integrated marketing communication; SME; B2B; Relationsmarknadsföring; e-CRM; långvariga relationer; webbsidor; e-mail; sociala medier; integrerad marknadskommunikation; SMF; B2B;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken påverkan har e-CRM, som ett stöd till relationsmarknadsföringen, på de långvariga kundrelationerna för SMF inom B2B i tjänstesektorn? Syfte: Syftet med rapporten är att beskriva och analysera vilken påverkan e-CRM har på långvariga kundrelationer. Rapporten kommer fokusera på små och medelstora företag (SMF) inom tjänstesektorn med B2B-relationer och genomförs som en fallstudie av Effect Reklambyrå AB. LÄS MER

 5. 5. Growth challenges of food processing small-sized enterprises : two cases from Bulgaria

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Danail Yordanov; [2015]
  Nyckelord :Bulgaria; challenges; growth; milk; meat; food processing; small enterprise; SME;

  Sammanfattning : Small-sized food processing enterprises are a vital part of the manufacturing sector of Bulgaria. From their startup, all through the transition period and financial crises, until today, these enterprises have originated, grown, and struggled through many challenges. LÄS MER