Sökning: "SME-företag"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet SME-företag.

 1. 1. Effektivisering av värdeflödet på ett producerande SME-företag

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Albin Nyström; William Randahl; [2022]
  Nyckelord :Lean production; Värdeflöde; Värdeflödesanalys; Cykeltid; Ställtid; Ledtid; Slöserier; SMED; 5S; SME-företag;

  Sammanfattning : Producerande företag har utvecklats enormt de senaste decennierna. Det har gåttfrån att vara ett lokalt sågverk till att använda högteknologiska robotar.Globaliseringen har gjort att konkurrenssituationen blivit allt mer komplex ochsträng. LÄS MER

 2. 2. Value based selling : Key value drivers for SMEs within the steel industry

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Simon Anderson; Markus Johannisson; [2022]
  Nyckelord :Value based selling; Customer perceived value; Perceived value; Value drivers; Värdebaserad försäljning; Kundens upplevda värde; Upplevt värde; Värde attribut;

  Sammanfattning : Building upon previous research around value drivers, the purpose for this study was to review what value-drivers the SMEs within the Swedish steel industry find most important in their suppliers and how the industry as a whole can evaluate this information in a value-based selling approach. In today's literature regarding customer perceived value, the focus has been towards service related industries, and mainly within a B2C context. LÄS MER

 3. 3. DIGITALISERAD REDOVISNING: En kvalitativ studie om SME-företags inställning till en digitaliserad redovisning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mats Söderman; Emelie Nordström; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisning; SME-företag; organisatoriskt motstånd;

  Sammanfattning : Alla företag har ett juridiskt ansvar att upprätta årsredovisningar och bokföra enligt gällande lagar och regler. Då utformningen av redovisningen varit detsamma under en längre period har de senaste årens digitala utveckling, och inte minst pandemins nedslag, påskyndat företags arbetssätt till ett mer digitalt. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsarbete : En kvalitativ studie om inre och yttre motivationsfaktorer i SME-företag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Calle Eriksson Lilja; Gabriel Boström; [2021]
  Nyckelord :SME-företag; hållbarhet; Agenda 2030; inre och yttre motivation;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett begrepp som har växt i och med en ökad medvetenhet bland omgivningen, och som har resulterat i bland annat fler regleringar för stora företag avseende hållbarhet. Därmed har hållbarhetsarbeten fått en mer naturlig ingång hos stora företag, medan SME-företag inte haft samma förutsättningar till att arbeta med hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Riskhantering och dess utmaningar i små- och medelstora företag inom livsmedelsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Matilda Dahlgren; Linn Finnander; [2021]
  Nyckelord :Risk; Riskhantering; Livsmedelsbranschen; Livsmedelskedjan; SME-företag; Utmaningar; Påverkande faktorer; Riskanalysverktyg; Standarder; Informell- och formell riskhantering.;

  Sammanfattning : Efterfrågan på livsmedel har ökat i Sverige såväl som globalt i takt med att vi blir allt fler människor på jorden. Inom livsmedelsbranschen finns flertalet riskmoment som företag är i behov att ta hänsyn till, för att kunna verka på ett konkurrenskraftigt sätt. LÄS MER