Sökning: "SMED"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet SMED.

 1. 1. Kartläggning och reducering av förluster i en förtillverkning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Hanna Bundgaard; Moa Salo; [2020]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; frekvensstudie; produktionsteknik;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under våren 2020 i förtillverkningen på Itab Shop Products. Syftet med arbetet var hitta förbättringar i dagens arbetssätt så att förlusterna i de studerade produktionsgrupperna kunde reduceras. Förbättringar innefattade att hitta nya arbetsmetoder som skulle kunna bidra till ett mer effektivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Boendestödjaren är sin egen lyckas smed : En studie om boendestödjarens kontextuella lärande för sitt reellahandlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Gisela Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :arbetstillfredsställelse; boendestödjare; handlingsutrymme; kunskap; kontextuellt lärande; kontroll; krav;

  Sammanfattning : Som offentlig arbetare inom välfärdssektorn under en kommunal styrning arbetar boendestödjare iorganisationer, vilka har mål som grundar sig på lagar, regler och riktlinjer. Boendestödjaren förväntashålla sig inom dessa ramar i sitt uppdrag samtidigt som de ska se till kundens individuella situationoch behov. LÄS MER

 3. 3. Boendestödjaren är sin egen lyckas smed : En studie om boendestödjarens kontextuella lärande för sitt reellahandlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Gisela Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :arbetstillfredsställelse; boendestödjare; handlingsutrymme; kunskap; kontextuellt lärande; kontroll; krav;

  Sammanfattning : Som offentlig arbetare inom välfärdssektorn under en kommunal styrning arbetar boendestödjare iorganisationer, vilka har mål som grundar sig på lagar, regler och riktlinjer. Boendestödjaren förväntashålla sig inom dessa ramar i sitt uppdrag samtidigt som de ska se till kundens individuella situationoch behov. LÄS MER

 4. 4. Utveckla förbättringsförslag och minska omställningstider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Oscar Brunoson; Morgan Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nolato Gota AB is a company based in Götene. They manufacture plastic products for the automotiveindustry, such as battery boxes, covers and other panels. Volvo Cars AB is the largest customer andaccounts for approximately 70 % of all orders.The thesis was carried out in the department called the blue group. LÄS MER

 5. 5. SMED samt effektivisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Pontus Lundholm; [2019]
  Nyckelord :SMED; efficiency; quality; wastes; SMED; effektivitet; kvalitet; slöserier;

  Sammanfattning : Rullprofil i Örebro AB tillverkar i huvudsak rullformade profiler till användning inom byggnadsindustrin. Flytten av verksamheten år 2016 har inneburit en hög personalomsättning för företaget, och detta har lett till att de inre ställtiderna mellan produkter som ska tillverkas i dagsläget är högre än vad företaget strävar efter. LÄS MER