Sökning: "SMF"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet SMF.

 1. 1. Self-assessment for SMEs to address operational and environmental performance. : Combining SCOR, SustainableSCOR, and LCA methodologies in the food industry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Franz Rothschild; [2022]
  Nyckelord :Supply chain management; environmental management; green supply chain management; sustainable chain management; performance measurement systems; SCOR; LCA; SustainableSCOR; SME;

  Sammanfattning : As world population grows, so does the demand for resources exploitation and transformation. This, in turn, has an effect in the increase of the related wastes. Facing these challenges by designing and developing sustainable products and supply chains, processes, operations, and management is becoming increasingly important. LÄS MER

 2. 2. Pre-Straining Operation : Prediction of Strain Paths Within a Forming Limit Diagram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Elin Olofsson; Mohammed Al-Fadhli; [2022]
  Nyckelord :Forming Limit Diagram; Forming Limit Curve; Non-Linear Strain Paths; Pre-Straining; Sheet Metal Forming.;

  Sammanfattning : In a Sheet Metal Forming (SMF) operation, complex geometries in multi-stage forming processes are mostly common. Forming a blank, major and minor straining willoccur. Follow the straining of the blank elements over the forming process will provide its strain paths. LÄS MER

 3. 3. Supply chain resilience för små och medelstora företag under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Jonsson; Jacob Jansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste två åren har Covid-19 pandemin härjat i världen och det är något som har märkts av i alla människors vardag på ett eller annat sätt. Pandemin påverkade inte enbart människor utan också verksamheter världen över, detta var extra tydligt för små till medelstora företag. LÄS MER

 4. 4. Lönsamhet hos SMF som hållbarhetsredovisar? : Inom branscherna tillverkning & industri, partihandel och transport

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Forslund; Frida Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; SMF; Lönsamhet; ISO 14001; OLS; tillverkning och industri; partihandel; transport;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka om det föreligger ett samband mellan hållbarhetsredovisning och lönsamhet hos svenska små och medelstora företag (SMF). Studien avser vidare att enbartinkludera svenska SMF inom branscherna tillverkning och industri, partihandel och transport. LÄS MER

 5. 5. Design and Construction of a Multi-Port Beamsplitter Based on Few-Mode-Fibers

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Daniel Spegel-Lexne; [2022]
  Nyckelord :beamsplitter; spatial modes; Space division multiplexing; superpositions; LP-modes; few-mode fibers; multi-mode interference; self-imaging; heterogeneous fiber structures; quantum communication; quantum optics;

  Sammanfattning : A MBS (Multi-port beamsplitter) for higher dimensional quantum communication has been designed and constructed and the theory and method for this is presented in this thesis. It uses optical fibers in a heterogeneous structure with a single-mode fiber spliced to a multi-mode fiber and then spliced to a few-mode fiber. LÄS MER