Sökning: "SMF"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet SMF.

 1. 1. Utveckling av tjänstefiering genom värdekonstellationer : En studie om hur företag med knappa resurser kan tillhandahålla erbjudanden som främjar relationer och en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hector Follin; Daniel Hallenberg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Value constellation; digitalization; digital transformation; circular economy; Tjänstefiering; värdekonstellation; digitalisering; digital transformation; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. LÄS MER

 2. 2. Digital transformation i SMF : En fallstudie inom byggindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Max Larsson; [2019]
  Nyckelord :digitalization; digital transformation; SME; digitalisering; digital transformation; SMF;

  Sammanfattning : Syfte - Små och medelstora företag (SMF) möter motgångar och kämpar med sin digitala transformation. Det finns heller ingen erkänd process för digital transformation för SMF, och därmed ett gap i litteraturen för användandet av processer för digital transformation i SMF. LÄS MER

 3. 3. Konjunkturnedgång och kapitalstruktur : En studie av SMF inom svenska byggnadsbranschen under åren 2008-2015

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Stina Allgulander; Elinor Bilfeldt; [2019]
  Nyckelord :SME; capital structure; financial crisis; construction industry; liabilities; size; age; profitability; growth.; SMF; kapitalstruktur; finanskris; byggnadsbranschen; skulder; storlek; ålder; lönsamhet; tillväxt.;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen för ett företag är en sammansättning av dess egna kapital och skulder som används för att finansiera företaget. Uppsättningen av ett företags kapitalstruktur skiljer sig mellan företag eftersom varje företag själv väljer hur den ska se ut. Idag består 99 % av Sveriges alla företag av SMF. LÄS MER

 4. 4. Effekten av att investera i automatiska processer i ett företag : En fallstudie på Direktlaminat AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Mikael Edberg; Henrik Borg; [2019]
  Nyckelord :Automation; lean; SMF; investering; investeringskalkyl; LCC; kompetens; ekonomi; ergonomi; effektivitet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Automation är ett begrepp som präglar industrin allt mer på senare tid. Det skapar stora utmaningar för små och medelstora företag (SMF) att utnyttja de teknologiska medel som finns för att kunna vara konkurrenskraftiga i dagens marknad. Många områden berörs som är förknippat med automation eftersom det är ett multivariabelt system. LÄS MER

 5. 5. Affärssystem – Utmaningar och framgångsfaktorer för en framgångsrik implementeringsprocess : En multipel fallstudie för små- till medelstora företag verksamma i naturstensbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andrea Hildebertsson; Kajsa Ericsson; [2019]
  Nyckelord :SME; ERP-System; Implementation; Success factors; Challenges Natural Stone Industry; SMF; Affärssystem; Implementering; Framgångsfaktorer; Utmaningar Naturstensbranschen;

  Sammanfattning : Enterprise resource planning system (ERP system) is a standardized support system that aims to support the various functions of a company. Companies have different conditions for a successful implementation process due to the complexity of the ERP system. LÄS MER