Sökning: "SMF"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet SMF.

 1. 1. The Influence of Pricing Strategy on the Growth of SMEs : A Case Study in Liberia

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Dewah Netta Jackson; Ohabuike Joshua Ajuro; [2023]
  Nyckelord :Pricing; Influencing of pricing strategy; SMEs growth; Liberia;

  Sammanfattning : Small and Medium Enterprises (SMEs) play a crucial role in the economic development of any nation. However, due to various challenges, including government policies, cost of production, competition, and market demand, SMEs often struggle to survive and grow. Pricing strategy is one of the critical factors determining SMEs' success. LÄS MER

 2. 2. Gruppvägledning - ett sätt att tända hopp och motivation : En kvalitativ studie riktad åt Studiemotiverande folkhögskolekurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sanne Jakobsson; Max Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Gruppvägledning; Studiemotiverande folkhögskolekurs; faktorer; motivation; hopp;

  Sammanfattning : På Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) går individer som är arbetslösa och behöver förberedas samt finna motivation till att påbörja eller återuppta reguljära studier, varav gruppvägledning utgör en väsentlig del av arbetet. Hur gruppvägledning effektivt kan utövas är dock beroende av ett flertal centrala faktorer och forskning visar att det finns en otillräcklig förståelse för arbetssättets positiva fördelar samt ett lågt själv­förtroende bland vägledare i utövandet. LÄS MER

 3. 3. Produktionseffektivisering på små- och medelstora företag : En fallstudie på KG List

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Ludvig Filipsson; Bergmar Lukas; [2023]
  Nyckelord :Keywords: SME; Lean; Value-stream mapping; Muda; 5S; RBV ; SMF; Lean; Värdeflödesanalys; Muda; 5S; RBV;

  Sammanfattning : SME companies are of greatest importance to our society. They contribute to job opportunities for a large portion of the population and account for 60 percent of the total revenue in the Swedish Enterprise. Given that there are a lot of SME:s, it is crucial to obtain efficient production. LÄS MER

 4. 4. Enabling Collaboration for Industrial Symbiosis Formation between Manufacturing Firms : A Study of the Norrbotten & Västerbotten Region

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anton Nygårdh; [2023]
  Nyckelord :Industrial symbiosis; Collaboration; Challenges; Strategies; Manufacturing industry; Norrland; Industriell Symbios; Samarbete; Utmaningar; Strategier; Tillverkningsindustri; Norrland;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to enhance the understanding of how collaboration in the manufacturing industry can enable the formation of industrial symbiosis by identifying challenges and strategies. To fulfill this purpose, two research questions has been addressed: What are the factors hindering collaboration and thus IS formation between companies in Norr- & Västerbotten? and What are the enabling strategies allowing collaboration for IS formation in Norr- & Västerbotten? Method: The research was conducted as a qualitative, inductive study of exploratory nature. LÄS MER

 5. 5. Informationssäkerhetspolicyer i svenska SMF : Utmaningar och hinder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Oscar Persson; Nils Notelid; [2023]
  Nyckelord :Information Security Policy ISP ; Information Security; Small and Medium-sized Enterprises SME ; Information Security Management System ISMS ; Policy compliance; Informationssäkerhetspolicy ISP ; Informationssäkerhet; Små och medelstora företag SMF ; Ledningssystem för informationssäkerhet LIS ; Policyefterlevnad;

  Sammanfattning : Information security is an important focus area in our business climate, where cyberattacks pose a growing threat. To address the increasing threat landscape, it is crucial for companies to establish guidelines and regulations on how employees and companies should act to maintain information security. LÄS MER