Sökning: "SMHI"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet SMHI.

 1. 1. Samhällets respons på översvämningen i Gävle : en studie om avsaknaden av flerskalig nätverksstyrning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Klara Wall; [2023]
  Nyckelord :governance; flood; community; adaption; flerskalig nätverksstyrning;

  Sammanfattning : Extrema skyfall till följd av klimatförändringar blir att vanligare och när de inträffar riskerar de att leda till urbana översvämningar. Den ökade frekvensen av skyfall är anledningen till att urbana översvämningar har lyfts som ett problem av svenska myndigheter och måste lösas med klimatanpassade åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Quality assessment of private weather station Netatmo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Viktor Israelsson; [2023]
  Nyckelord :netatmo; meteorology; smhi; weatherstation; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Netatmo is a brand of private weather stations that over the past decade, in many countries, have grown to outnumber the number of government based weather stations. In most fields of research, a high number of data points can increase accuracy and precision. LÄS MER

 3. 3. Det sårbara hållbara samhället : En studie om elmarknadens förutsättningar utifrån klimat och väder i en Sydsvensk kontext

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Joel Tedestam; [2023]
  Nyckelord :Elproduktion; väder; klimat; hållbarhet; elmarknad; elpriser; vindkraftverk; elhandel;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att utreda kopplingen mellan väder och elproduktion i ett begränsat sydsvensktområde; elområde 4. Metod Arbetet kommer att utföras med en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativametoden innefattar den största delen av den empiriska huvudundersökningen och utgörs avinsamlad data från SMHI och Nordpool. LÄS MER

 4. 4. Molns inverkan på satellitdetektion av vegetationsbränder i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Marcus Letalick; [2022]
  Nyckelord :clouds; satellite detection; VIIRS; active fires; forest fire; grass fire; FRP; NOAA-20; Suomi-NPP; JPSS; moln; satellitdetektion; VIIRS; skogsbrand; gräsbrand; vegetationsbrand; FRP; NOAA-20; Suomi-NPP; JPSS;

  Sammanfattning : Results are presented from the 2021 test run of active fire detection using the Visual Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) instrument, that is currently onboard the polar satellites Suomi-NPP and NOAA-20. The test is performed by the Swedish Civil Contingencies Agency and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, in cooperation with local fire departments in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Regression Analysis of Swedens Power Consumption

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Victor Moloisel; Carl-Fredrik Lind; [2022]
  Nyckelord :Regression analysis;

  Sammanfattning : Energy Consumption is a topic of great interest, especially since a surge in prices in late 2021 has caused a considerable increase in discussion around the topic. Data from the Swedish Central Bureau of statistics (SCB) and the Swedish Meteorological Institute (SMHI) were provided for macroscopic regressors. LÄS MER