Sökning: "SNI"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet SNI.

 1. 1. Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :SNI; samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; sex- och samlevnad; naturkunskap; myter om sexualitet; gymnasieelever; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. LÄS MER

 2. 2. Power investment outlook for Chile to 2040

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Brendan Abadie; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to build a medium-term (2019-2040) model for the Chilean electricity generation system in the OSeMOSYS software, a linear cost optimisation model, in light of the most recent developments in government policy and targets. In 2019, the Chilean government committed to decommissioning all coal plants by 2040 at the latest, and set out a non-binding target to be carbon neutral by 2050. LÄS MER

 3. 3. Lokal erfarenhet om SNI i undervisning : Fallstudie av undervisningsmaterial om samhällets påverkan på människans sexualitet och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Forsberg; [2019]
  Nyckelord :SNI; Ämnesövergripande; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; Sex- och samlevnadsundervisning; Interdisciplinary collaboration; SSI;

  Sammanfattning : Forskning visar på fördelar med arbetsövergripande arbetssätt och samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) i skolan. Elever behöver få utveckla sin samtals- och argumentationsförmåga för att kunna förstå och ta ställning till etiska dilemman. LÄS MER

 4. 4. Energi som fysikbegrepp och samhällsfråga : En jämförande innehållsanalys av gymnasieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Peter Norrman; [2019]
  Nyckelord :energy; sustainable development; contents analysis; textbooks; physics; science studies; scientific literacy; socio-scientific issues; upper secondary school; education in physics; energi; hållbar utveckling; innehållsanalys; läroböcker; fysik; naturkunskap; scientific literacy; SNI; gymnasieskolan; fysikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt 2011 års läroplan för gymnasieskolan ingår det i fysikämnet att eleverna ska kunna delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor från ett naturvetenskapligt perspektiv. Hållbar utveckling kan bidra till förståelse för fysikens betydelse i samhället, där energibegreppet, energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle ingår i kursen Fysik 1. LÄS MER

 5. 5. Mobility Analysis of Zoo Visitors

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Kim Byström; [2019]
  Nyckelord :probe request; MAC address; Markov model; continuous distribution model; Monte Carlo simulation;

  Sammanfattning : In a collaboration between Kolmården Zoo and Linköping University, supported by the Norrköping municipality’s fund for research and innovation, mobility measurements have been performed inside the zoo. These measurements have been done by six WiFi sniffers collecting anonymised MAC addresses from the visitors smartphones. LÄS MER