Sökning: "SNMP"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet SNMP.

 1. 1. Automatisk kontroll av status för switch-portar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Östergren Dan; [2020]
  Nyckelord :switch; switchport; activity; last; used; SNMP; SSH; MIB; switch; switchport; switch-port; senast; använd; aktivitet; SNMP; SSH; MIB;

  Sammanfattning : I stora nätverksmiljöer kan det idag vara svårt att få en komplett sammanställning av hur många switch-portar som är i bruk. Den lösning som vanligtvis används är manuell inloggning till aktuell switch för kontroll, ett moment med tidsåtgång och som ofta utförs vid enstaka tillfällen. LÄS MER

 2. 2. Monitoring of a Modelled Real-Time System : with Data Diode Enabled Unidirectional Network

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hanna Sterneling; [2020]
  Nyckelord :Data diode; logging and management; monitoring; SMB; SNMP; Syslog;

  Sammanfattning : Monitoring and logging is fundamental in systems. Today, these techniques are widely used to detect functionality issues as well as malicious event. This thesis compares and evaluates two techniques commonly used for this purpose: the Simple Network Management Protocol (SNMP) and the Syslog protocol. LÄS MER

 3. 3. Implementering av testplattform för end-to-end streaming telemetry i nätverk

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Niklas Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Streaming Telemetry; Apache Kafka; Python; Real-time analysis; Streaming Telemetry; Apache Kafka; Python; Realtidsanalys;

  Sammanfattning : Målen med denna studie är att implementera en testmiljö för streaming telemetry samt jämföra två alternativ för att möjliggöra realtidsanalys av det insamlade datat. Dessa två alternativ är Python-biblioteken PyKafka och Confluent-Kafka-Python. Bedömningskritierna för jämförselsen var dokumentation, kodmängd och minnesanvändning. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad nätadministration med bash

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Edvard Tengqvist; [2020]
  Nyckelord :Bash; sed; awk; ADSL; VDSL; xDSL; database; SQL; sqlite3; Telnet; SSH; expect; scripting; SNMP; network management.; Bash; sed; awk; ADSL; VDSL; xDSL; databas; SQL; sqlite3; Telnet; SSH; expect; scripting; SNMP; nätverksadministration;

  Sammanfattning : Managing large quantities of aging nodes can be as burdensome and daunting task to an administrator. This is the reality for operation administrators and technicians working with Telias older xDSL network where linecards in nodes behaves irreguarly after a long uptime, resulting in faulty connections for the customers. LÄS MER

 5. 5. Portabel nätverksövervakning och prestandatest

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap; Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Thom Bengtsson; Anton Snäll; [2020]
  Nyckelord :network; network monitoring; networks; monitoring; snmp; performance test; iperf; netperf; nätverk; nätverksövervakning; övervakning; snmp; prestandatest; iperf; netperf;

  Sammanfattning : This work has been done as an assignment from CGI with the ambition to find an opensource program that provides both network monitoring and performance testing. Theprogram should be able to run on a portable server or other machine, to allow for datagathering of one network one day and of another network the next day. LÄS MER