Sökning: "SO-ämnen och årskurs F-3."

Hittade 2 uppsatser innehållade orden SO-ämnen och årskurs F-3..

 1. 1. Lärares erfarenheter av språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisning av andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Medina Saadat; Krenare Shala; [2022]
  Nyckelord :andraspråkselever; andraspråksperspektiv; modersmål; språkutveckling; språkinriktad undervisning; SO-ämnen och årskurs F-3.;

  Sammanfattning : Abstrakt Ambitionen i det här examensarbetet är att undersöka lågstadielärares reflektioner kring språkutvecklande arbetssätt i förhållande till andraspråkselever i de samhällsorienterande ämnena. Vi vill även undersöka vilka effekter de olika arbetssätten ger på lärandet hos andraspråkselever. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsbedömning av SO-ämnen i årskurs 1-3 : En studie med utgångspunkt i lärares utsagor om sin bedömningspraktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Natalia Ståtenhag; [2018]
  Nyckelord :bedömning; ämneskunskap; bedömningsunderlag; bedömningsstöd; årskurs F-3; ämnesdidaktik; samhällskunskap; historia; SO-ämne; bedömningsstrategi; organisera;

  Sammanfattning : Bedömning är en central och inte helt okomplicerad del i lärarens uppdrag oavsett ämnes- och åldersinriktning. Bedömning av ämneskunskaper i de lägre åldrarna är betingade med åldersrelaterade utmaningar då alla elever i dessa åldrar inte är läs- och skrivkunniga ännu, vilket således kan göra det svårt för läraren att lyckas få ett tillräckligt bedömningsunderlag. LÄS MER