Sökning: "SOAP"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet SOAP.

 1. 1. “¿Como le podi poner doblaje chileno a una comedia argentina? este doblaje es mas rasca que peruano con visos”. Ideologías lingüísticas en redes sociales en Chile.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alberto Burgos Uribe; [2019-02-21]
  Nyckelord :spanska; Ideología lingüística; Chile; Twitter; YouTube; Purismo; Estandarización; Nacionalismo; Clasismo; Chauvinismo; Argentina;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to use social networks to analyze the linguistic ideologies ofChileans. In order to carry out this investigation the present work used as corpus, commentsthat different users have left in relation to the dubbing of the Argentine soap opera Esperanzamía to the Chilean colloquial dialect. LÄS MER

 2. 2. Metod för provtagning av svartlut och analys av såpa i svartlut

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Inger-Johanne Hjalmarson; [2019]
  Nyckelord :Black liquor; centrifuge; sampling; sulphur soap; tall oil; Centrifugering; provtagning; svartlut; såpa; tallolja;

  Sammanfattning : In paper pulp production, many details can be optimized. For optimal separation of soap from black liquor, it is important to know the amount of soap in the black liquor. A project to produce a method for sampling black liquor and a method for measuring how much soap is present in black liquor by centrifugation was done at Södra Cell Mönsterås. LÄS MER

 3. 3. Smittskydd och vaccinationsrutiner inom hästuppfödning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Faring; [2019]
  Nyckelord :smittskydd; vaccination; hästinfluensa; kvarka; EHV-I; EHV-3; EVA; CEM; hästavel;

  Sammanfattning : Hästsport och hästhållning är populärt i Sverige och på grund av det stora intresset har transporter, försäljning och hästevenemang såsom tävlingar och utställningar ökat. Även hästaveln har gjort framsteg, inte minst med användandet av artificiell inseminering som gör många hingstar tillgängliga för semin i flertalet länder. LÄS MER

 4. 4. Kvaliteten i kliniska riktlinjer för preoperativ helkroppstvätt : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Trofast; Sara Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Preoperative bodywash; Evidence-based Care; Clinical guidelines; Suffering; Caring.; Preoperativ helkroppstvätt; Evidensbaserad vård; Kliniska riktlinjer; Lidande; Vårdande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:Preoperativ helkroppstvätt syftar till att förhindra postoperativa infektioner.Forskningen kan idag inte uttala sig om att klorhexidintvål är ett bättre alternativ än vanlig tvål att använda vid den preoperativa helkroppstvätten för att förhindra uppkomsten av postoperativa infektioner. LÄS MER

 5. 5. Konvertering av SOAP Web Services till RESTful Web API

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Benjamin Holmqvist; Stavros Kalpaki; [2018]
  Nyckelord :konvertering; webbtjänst; rest api; plattformsoberoende; soap; översättare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Communication is not always easy. There are several different aspects within technical areas that need to be taken into account when communicating between different platforms. Older systems sometimes want to communicate with newer systems which requires older technology to meet more modern technology. LÄS MER