Sökning: "SOCIOLOGI HÄLSA"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden SOCIOLOGI HÄLSA.

 1. 1. ”DET ÄR INTE BARA ATT FRÅGA HUR DET GÅR, UTAN OCKSÅ HUR MAN MÅR” - En kvalitativ intervjustudie om chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap inom svensk byggbransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ida Björk; [2019-08-23]
  Nyckelord :arbetskultur; arbetsmiljö; byggbranschen; engagemang; hälsa; hälsofrämjande; hälsofrämjande ledarskap; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap för chefer inom svensk byggbransch. Det valda företaget som representant för svensk byggbransch är ett av de större byggföretagen i Sverige och kommer benämnas som Byggföretaget. LÄS MER

 2. 2. Livet som behovsanställd - En kvalitativ intervjustudie om behovsanställdas upplevelser inom vård- och omsorgssektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Leyla Elmi; [2019]
  Nyckelord :flexibelt arbete; arbetsrelationer; otrygghet; motståndsstrategi; stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den moderna globaliserade arbetsmarknaden kännetecknas av att anställningsförhållandena blivit tillfälliga och flexibla. Konsekvenserna av de nya anställningsförhållandena är ämnet för denna studie. LÄS MER

 3. 3. Vägen tillbaka till trygghet : En kvalitativ studie om svenska kvinnojourers arbete med att stärka och integrera våldsdrabbade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Lassagård; Gabriella Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i sociologi bygger på en kvalitativ studie som presenterar ett resultat från åtta intervjuer som genomförts med anställda på jourer inom organisationen Unizon.  Syftet är att belysa det arbete som kvinnojourer i Sverige gör för stödsökande människor, särskilt kvinnor, som drabbats av våld i en nära relation. LÄS MER

 4. 4. Dagens Polis- Ros eller Ris? : En kvalitativ studie om polisers upplevelser av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Bergman; Emma Flodin; [2019]
  Nyckelord :Sociology; Police; Reorganization; organisational change; Sociologi; Polis; Omorganisation; Alienation; Byråkrati; Lean Production; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar kan medföra risker som innefattar oro, stress och konflikter inom verksamheten. Det är inte ovanligt att ledningen förväntar sig att verksamheten ska fungera som den alltid gjort samtidigt som genomförandearbetet läggs på medarbetarna. LÄS MER

 5. 5. Administration eller utveckling? Bedömning, sakkunskap och byråkratisering i en kulturförvaltning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linus Larsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; kultur; kulturpolitik; byråkratisering; rationalitet; administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kulturpolitik har kommit att kritiseras i mediedebatten för att utöva för mycket styrning på kulturen. Forskning har visat på hur kulturen har fått minskad status inom politiken och hur kulturen har kommit att instrumentaliseras för att göras legitim. Det saknas dock forskning på hur bedömning av offentlig kultur görs. LÄS MER