Sökning: "SOF"

Visar resultat 6 - 9 av 9 uppsatser innehållade ordet SOF.

 1. 6. "Sof sött, i frid, Du får tids nog vaka" : En jämförelse av dikter till barn skrivna av Carl Michael Bellman och Magnus Uggla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språkUppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ingrid Maria Viktoria Ax; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersökt vilka likheter och skillnader som finns i texter till barn skrivna av författarna Carl Michael Bellman och Magnus Uggla. Utgångspunkten är att med hjälp av tillfällesdiktens ramar jämföra ett antal av Bellmans dikter med varandra samt att jämföra framför allt vaggvisan med Ugglas text. LÄS MER

 2. 7. Industriklassificeringens roll som urvalskriterium vid multipelvärdering

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Kristoffer Hanson; Nicholas Johansson; Jens Saltin; [2009]
  Nyckelord :Multiple valuation; comparable method; price-to-earnings ratio; SOF; peer-groups;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if peer-groups based on industry classification perform as well as, or better than, peer-groups based on other measures that represent factors affecting the price-to-earnings multiple. In contrast with previous empirical studies, a solid theoretical approach is used in defining which factors, according to valuation theory, affect the P/E-ratio. LÄS MER

 3. 8. A non-dispersive instrument using the solar occultation flux method for gas emissions from volcanoes and industries

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för radio- och rymdvetenskap

  Författare :Jörg Beecken; Carl Borgentun; [2007]
  Nyckelord :infrared; gas emission; correlation spectroscopy; broadband radiometry;

  Sammanfattning : Volcanoes and industries are well known emission sources for gases affecting the environment. It is of environmental, geochemical and public interest to quantify these emissions. The aim was to extend already known techniques with a new, smaller, more robust, and inexpensive instrument. LÄS MER

 4. 9. Evaluation of radio implementation for emergency call systems, focusing on low cost solutions and software-defined radio technology

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Fei-Neng Chuang; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER