Sökning: "SOFIA LAGERQVIST"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden SOFIA LAGERQVIST.

 1. 1. En digital förskola : En kvalitativ studie om användandet av digital teknik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Lagerqvist; Sofia Magnusson; [2021]
  Nyckelord :digital teknik; digitalisering; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Det har länge diskuterats kring om digitala verktyg behövs i förskolan eller inte. Efter den reviderade läroplanen 2018 har förskolan fått tydligare mål gällande användandet av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Banking on Generation Y:Implications for traditional Swedish retailbanks in the digital era

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :SOFIA LAGERQVIST; Johanna BERGROTH; [2016]
  Nyckelord :Digitalization; Retail Banking; Generation Y; Customer Behavior; The Gap-model;

  Sammanfattning : During recent years, digitalization has had an increasing impact in the society. It has gone frombeing an isolated part of an organization into something that can instead transform the business as awhole. Many businesses have experienced this change, and traditional retail banks are no exception. LÄS MER

 3. 3. Hur kan trängelskatt reducera köerna i Stockholm under rusningstrafiken? : Och vilka är effekterna på detaljhandeln?

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sofia Lagerqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur trängselskatten kan minimera kölängder under rusningstrafik i Stockholms innerstad mellan 05.30 och 09.30. Kölängd definieras här som skillnaden mellan antalet inkommande bilar under en viss tid och antalet bilar som lämnar vägen under samma tid. LÄS MER