Sökning: "SOM Soil organic matter"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden SOM Soil organic matter.

 1. 1. Potentiella miljörisker med geoenergisystems temperaturpåverkan i mark och grundvatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Geoenergi; grundvattenkemi; mikroorganismer; flora; fauna; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this literature study was to answer whether the thermal impact of geothermal energy systems pose a potential environmental risk to groundwater quality and microorganisms in the sub surface and to above ground vegetation. This study shows that the thermal impact of high temperature systems operating with temperatures ≥25⁰C in groundwater could lead to adverse effects on groundwater chemistry and biodiversity, such as mobilization of arsenic and DOC. LÄS MER

 2. 2. Factors controlling the sorption of Cs, Ni and U in soil : A statistical analysis with experimental sorption data of caesium, nickel and uranium in soils from the Laxemar area

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emilia Johansson; [2020]
  Nyckelord :correlation analysis; Kd values; partition coefficient; Pearson correlation; radionuclide; soil; sorption;

  Sammanfattning : In the fall of 2006, soils from three small valleys in the Laxemar/Oskarshamn area were sampled. A total of eight composite samples were characterized for a number of soil parameters that are important for geochemical sorption and were later also used in batch sorption experiments. LÄS MER

 3. 3. Markytesänkning, växthusgasavgång och utlakning från dikad torvjord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Ahlvin; Sofia Alexandersson Ros; [2020]
  Nyckelord :Dikad torvmark; höjdmätning; markytesänkning; koppargödsling; växthusgaser;

  Sammanfattning : Greenhouse gas emissions and land subsidence on four cultivated peat soils (Martebo, Örke, Kälkestad, Lidhult) have been investigated by measuring emissions of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) in field and lab. Greenhouse emitted gas (mg/h) from undisturbed soil cores was measured in lab. LÄS MER

 4. 4. Mikroplast i hästspillning : En kvantifiering av polymer i träck

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Timmy Lind; [2020]
  Nyckelord :Horse ordure; fertilizer; agriculture; hydroperoxide; Hästträck; gödsel; jordbruk; väteperoxid;

  Sammanfattning : Mikroplaster har hittills studerats nästan exklusivt i marin miljö och kunskapen om den ekologiska effekten av plast i våra landbaserade ekosystem är begränsad. Detta trots att det är sannolikt att landmiljöer är de primära utsläppskällorna av plastavfall, och att plastavfall ackumuleras i marina miljöer i anslutning till urbana miljöer och jordbruk. LÄS MER

 5. 5. Prioritising biochar application to arable land in Sweden : A spatial multi-criteria analysis

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Fabian Osslund; [2020]
  Nyckelord :Biochar; Spatial multi-criteria analysis; GIS; Agriculture; Soil enhancement; Biochar volume potential;

  Sammanfattning : Biochar, the solid product of thermal conversion of biomass with little or no available air, is acknowledged as a carbon dioxide removal technique and soil enhancer among other applications. Its potential soil enhancing properties consists of increased water and nutrient holding capacities, liming effects and sorption of pollutants. LÄS MER