Sökning: "SOM-data"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet SOM-data.

 1. 1. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 2. 2. Användande av maskininlärning vid skapande och utvärdering av kursplaner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tim Normark; Isabella Andrén; [2020]
  Nyckelord :machine; learning; syllabus;

  Sammanfattning : Studien undersöker om maskininlärning kan användas för att klassificera kursplaner tillräckligt bra för att eventuellt kunna användas som ett hjälpmedel i processen för att bedöma nya kursplaner. Studien undersöker även om man med unsupervised learning kan se tydliga skillnader gällande semantiken i de olika delarna av lärandemålen i kursplaner. LÄS MER

 3. 3. KONCEPT FÖR OPTIMERAD PROCESSKONTROLL PÅ BOSCH REXROTH I MELLANSEL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mustafa Norozi; [2020]
  Nyckelord :kapabilitet; mätning; Hydraulmotor;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth i Mellansel arbetar med att utveckla, förbättra och tillverka Hägglunds hydraulmotorer och hydrauliska drivsystem. Detta drivsystem består av en hydraulmotor och en drivenhet som styr motorn. En viktig komponent i motorn är plansliden. Den har i uppgift att fördela hydrauloljan till kolvarna med så lite läckage som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Databasoptimering för användning med Power BI : Hur indexering och kompression kan förbättra prestanda vid datahämtning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Anton Lundström; [2020]
  Nyckelord :Power BI; Index; Compression; Relational Databases; Microsoft SQL Server; Power BI; Index; Kompression; Relationsdatabaser; Microsoft SQL Server;

  Sammanfattning : I mätrummet på Sandvik Coromant finns en lösning för att visualisera maskinhälsa, mäthistorik och servicetider för olika mätinstrument. Lösningen för datavisualiseringen nyttjar verktyget Power BI och är kopplad till Excelfiler. När data väl hämtats in görs en rad modifieringar på tabellerna för att få fram visualiserbar data. LÄS MER

 5. 5. Risk Management in MedicalDevices: Hazard Identificationand Verification of MitigationControls

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Gislé Segura Roca; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During this project, the risk management of a medical device under development that deals with drug administration has been done. The aim of the project is to evaluate if part of the device is safe according to the current regulations in Sweden. LÄS MER