Sökning: "SOPA"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet SOPA.

 1. 1. Precision Court Sweeper

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Jenny Alke; Maria Sandahl; [2021]
  Nyckelord :Mechatronics; Arduino Uno; DC-motor; Tennis court; Mekatronik; Arduino; DC-motor; Tennisbana;

  Sammanfattning : Tennis is a popular sport and in summer it’s often played outside. When an outdoors tennis court has been used it needs to be brushed. First the whole court is brushed witha large brush and then the white lines with a smaller brush. The aim of this thesis was to design and build a working prototype of a robot who can do all of this by itself i. LÄS MER

 2. 2. ”Detta klarar du, din jävla sopa!” : En kvalitativ studie om svordomarnas funktion bland elever i Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Madeleine Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Gender; High School students; physical education and health; swear words.; Genus; gymnasieelever; Idrott och Hälsa; svordomsfunktion.;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine the function of swear words amongst student´s in physical education and health. The basis of the study lies on Andersson´s (1985) division for the function of swear words and is categorized after social, psychological and linguistic motives. LÄS MER

 3. 3. Vad sopas under mattan? – en analys av barn- och vuxenrelationen i Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Jåfs; [2019]
  Nyckelord :Sara Lövestam; Per Gustavsson; barn-och vuxenrelationen; Under mattan; det kompententa barnet; närläsning; ikonotext;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan (2018). Bilderboken är skriven utifrån det idiomatiska uttrycket "att sopa något under mattan" och den illustrerar vad som faktiskt händer, bokstavligt talat, om vi sopar in allt möjligt under mattan. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar valet mellan greppsula och glidsula sopningen i curling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Max Bäck; [2017]
  Nyckelord :elite; young persons; anaerobic capacity; Broom-mate; curling; elitspelare; unga; anaerob kapacitet; Broom-mate; curling;

  Sammanfattning : Curling är unik i avseendet att man kan påverka stenens bana efter att den släppts av spelaren. Beroende på trycket (Kg) och frekvensen (soptag/min) man kan applicera under sopmoment påverkas stenen olika mycket. LÄS MER

 5. 5. "Men det går ju aldrig att sopa igen spåren från vart du kommer ifrån" : En kvalitativ studie om unga samers självrepresentation och identitet på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anja-Maria Eriksson Norén; [2016]
  Nyckelord :Identitet; samer; självidentitet; sociala medier; Instagram; kommunikation;

  Sammanfattning : Vad händer när konsumenten har möjligheten att bli producent och ges en chans att representera sig själv istället för att bli representerad av andra? Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse och mening Instagram och den självrepresenterade samiska mediebilden har i några unga samtida samers reflexiva identitetsskapande. Med utgångspunkt i Giddens teori om det självreflexiva projekt som utgör jaget är fokus på hur Instagram används för självrepresentation, kulturell och etnisk tillhörighet och vilken betydelse och mening det har för de unga samerna som utgör studiens respondenter. LÄS MER