Sökning: "SOU 2019:32"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden SOU 2019:32.

 1. 1. Barn som bevittnar brott mellan närstående - en systematisk utmaning - En studie om barn som bevittnar brott mellan närstående och förhållandet till det ersättningsrättsliga systemet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Gustafsson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skadestånd; ersättningsrätt; brottsskadeersättning; brottsoffer; bevittna; barn; ;

  Sammanfattning : Studier tyder på att ungefär vart tionde barn i Sverige någon gång har bevittnat våld mellan närstående vuxna och barn som bevittnar våld mot en förälder kan inte enbart ses som opåverkade vittnen till våldet. Om och i så fall hur vi ska reglera situationen där barn bevittnar våld mellan närstående har diskuterats de senaste årtiondena. LÄS MER

 2. 2. Kriminalisering av uppmaning till självmord - en problematisering av lagförslaget utifrån straffrättsliga aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thomasine Seth; [2020]
  Nyckelord :Uppmaning till självmord; kriminalisering; straffrätt; moralfilosofi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 14 juni 2018 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att pröva behovet av införandet av straffrättsligt ansvar för uppmaning eller annan psykisk påverkan att begå självmord. Utredningen tillgavs namnet SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. LÄS MER

 3. 3. Våld och brott inför barn : En utvärdering av det föreslagna barnfridsbrottet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Berggren Sahlin; [2020]
  Nyckelord :barnfridsbrott; barnfridsbrottet; familjevåld; relationsvåld; kriminalisering; kriminalpolitik; SOU 2019:32;

  Sammanfattning : Uppsatsen utvärderar barnfridsbrottet som föreslås i SOU 2019:32. Barnfridsbrottet innebär en kriminalisering av beteendet att låta ett barn bevittna en brottslig gärning som kan skada barnets trygghet eller tillit till en närstående person. LÄS MER