Sökning: "SOU"

Visar resultat 1 - 5 av 697 uppsatser innehållade ordet SOU.

 1. 1. Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petrén; [2020]
  Nyckelord :förskoleklass; initiativ och respons; lärmiljö; språkstörning; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Petrén, A. (2019), Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. ENSO teleconnections - Analysis of time lag between tropical Pacific sea surface temperature and climate and vegetation anomalies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jiri Navrátil; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; ENSO; teleconnections; climate; NDVI; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : El Niño-Southern Oscillation (ENSO) affects weather and climate in regions spread all around the Earth via teleconnections. While quite a lot of research has been done on recognizing what regions are affected by these and what is the sign of the associated temperature, rainfall and vegetation anomalies, not that much attention has been paid to the timing of the impacts with respect to the ENSO state. LÄS MER

 3. 3. #metoo - now what? - En komparativ studie mellan svenska och amerikanska arbetsgivares ansvar vid sexuella trakasserier i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Margit Vilhelmsson; Linda Matson; [2020]
  Nyckelord :Sverige; AD; Arbetsdomstolen; AFS; Arbetsmiljöverkets föreskrift; AML; Arbetsmiljölagen; DL; Diskrimineringslagen; DO; Diskrimineringsombudsmannen; EU; Europeiska Unionen; LAS; Lag om anställningsskydd; Prop.; Regeringens proposition; SOU; Statens Offentliga Utredningar; USA; Cal.; Supreme Court of California; Cal. Gov. Code; California Government Code; CCR; California Code of Regulations; CFR; Code of Federal Regulations; DFEH; Department of Fair Employment and Housing; EEOC; Equal Employment Opportunity Commission; FEHA; The California Fair Employment and Housing Act; SCOTUS; The Supreme Court of the United States; Title VII; Title VII of the Civil Rights Act of 1964; The United States of America; USC; U.S. Code; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the hashtag #metoo went viral around the world in fall 2017, the issue of sexual harassment at work was shed a light on. The employee protection against sexual harassment was questioned in terms of employer liability regarding preventive and repressive measures. LÄS MER

 4. 4. Barnets rättigheter : en formalitet eller en realitet? Om inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Lönnebo Cruce; [2020]
  Nyckelord :the United Nation’s Convention on the Rights of the Child; incorporating; children’s rights; Swedish Government Official Reports; discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The rights of the children : a formality or a reality? Incorporating the Convention on the Rights of the Child into Swedish law This essay investigates the arguments for incorporating the United Nation’s Convention on the Rights of the Child into Swedish law through a discourse analysis. The empirical data for the analysis consists of the Swedish Government Official Report (SOU 2016:19) on the subject. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogens arbete för att främja skolnärvaro respektive förebygga problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Monica Elisabeth Marianne Krook; Nilsson Caroline; [2020]
  Nyckelord :främja skolnärvaro; förebygga skolfrånvaro; lärmiljö; problematisk skolfrånvaro; specialpedagog;

  Sammanfattning : Den statliga utredningen SOU 2016:94 har som problemområde identifierat att ”det finns brister i skolans och elevhälsans närvarofrämjande arbete och i arbetet med att förebygga frånvaro”. Konsekvensen blir att skolornas arbete i första hand inriktas på åtgärder när frånvaron är ett faktum. LÄS MER