Sökning: "SP"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade ordet SP.

 1. 1. Essential oils and phenolic compounds as food preservatives

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erika Häggman; [2019]
  Nyckelord :Origanum; Thymus; thymol; carvacrol; secondary metabolites; bacteria; foodborne; phenols; antimicrobial;

  Sammanfattning : Recent studies have shown that consumers are increasingly choosing food items without synthetic preservatives or additives. In order to find alternatives to address the food industry’s need of ensuring food safety, this essay focuses on the possible use of natural preservatives derived from antiseptic plants. LÄS MER

 2. 2. Jästsvampars tillväxt i närvaro av guaiacol och m-kresol. : En del av ett bioremedieringsprojekt på Gävle Strand Etapp 3?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Joel Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract [sv] I det tidigare hamn- och industriområdet Alderholmen i Gävle planeras byggnation av 600 nya lägenheter med start år 2020. Vid provtagningar påträffades höga kon-centrationer av polyaromatiska kolväten (PAH) i marken på Gävle Strand där Etapp 3 ska byggas. LÄS MER

 3. 3. Effect of air pollution on morbidity in Sweden : county-level case study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Tesfom Melake Araya; [2019]
  Nyckelord :direct costs; fied effect; indirect costs; panel data; ; patients; PM2; SO; SP;

  Sammanfattning : Many studies on air pollution have been done on mortality, morbidity and hospital admissions. Little has been done on air pollution and selected air pollution-related morbidities. This research tried to fill this gap. LÄS MER

 4. 4. Dendrokronologisk undersökning av Quercus sp. och Pinus sylvestris i nationalparken Blå Jungfrun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jesper Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :dendrochronology; P.sylvestris; Q.sp; nationalpark; Blå jungfru; Windendro; trends; climate; national forest inventory; human interference; increment;

  Sammanfattning : This study involved a dendrochronological examination of oak (Qeurcus.sp) and Scots pine (Pinus.sylvestris) in the nationalpark Blå Jungfrun, by measuring annual ringwidth data from tree-cores from the island, data from the national forest inventory and climatedata from the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI). LÄS MER

 5. 5. Influence of ventilation on ro-ro space fire development : A study using two-zone fire models in order to explore tendencies of how different ventilation parameters affects the fire development in a ro-ro space

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Lindgren; Andreas Lilja; [2019]
  Nyckelord :Fire; Ro-ro space; Ventilation; Simulation; Two-zone model; Brand; Rorolastutrymme; Ventilation; Simulering; Tvåzonsmodell;

  Sammanfattning : A ship to which vehicles and other loads can be rolled on and off is usually named ro-ro ship. A ro-ro ship consists of large corridor shaped space, normally extending to a considerable length or the entire length of the ship, which is usually loaded with various vehicles or stowage units. LÄS MER