Sökning: "SPCR 120"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden SPCR 120.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Hur säkrar man en framtida framgångsrik avsättning av biogödsel? Ansvar från bord till jord

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Inga Gunnarsson; [2012]
  Nyckelord :Digestate; Biogas; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Increased greenhouse gas emissions generated by human activity are causing climate change. This has created a need for greater production of renewable energy. Biogas produced from organic waste such as manure and municipal solid organic waste could contribute to meeting the increased demand for renewables. LÄS MER

 3. 3. Certifiering av biogödsel/kompost : Avvikelser från SPCR 120/SPCR 152

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Elin Andersson; Amir Badeie; [2009]
  Nyckelord :SPCR 120; SPCR 152; biogödsel; kompost; databas; certifiering;

  Sammanfattning : Avfall Sverige äger två certifieringssystem: SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost. Dessa två certifieringssystem används för att certifiera biogasanläggningar och kompostanläggningar. Certifieringen säkerställer att biogödseln respektive komposten har en hög kvalité och kan användas inom till exempel jordbruk. LÄS MER