Sökning: "SPRINT"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet SPRINT.

 1. 1. Fragment-screening by X-ray crystallography of human vaccinia related kinase 1

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Yousif Ali Rashid Majid; [2020]
  Nyckelord :Fragment based drug discovery; X-ray crystallography; screening; vaccinia related kinase 1; crystal optimization; fragment library design; differential scanning fluorimetry; Sprint Bioscience;

  Sammanfattning : Fragment-screening by X-ray crystallography (XFS) is an expensive and low throughput fragment drug discovery screening method, and it requires a lot of optimization for each protein target. The advantages with this screening method are that it is very sensitive, it directly gives the three-dimensional structure of the protein-fragment complexes, and false positives are rarely obtained. LÄS MER

 2. 2. Musikundervisning på språkintroduktionsprogrammet : Musiklärares förutsättningar och pedagogiska utmaningar i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tove Paulin; [2020]
  Nyckelord :språkintroduktion; SPRINT; musik och språk; andraspråksundervisning; musikundervisning; interkulturell pedagogik; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar och utmaningar musiklärare upplever i sin undervisning för nyanlända elever på Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT). Förhoppningen är att få en djupare förståelse för vilka metoder musiklärarna använder för språkutlärning, vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar som finns i undervisningen för nyanlända elever och hur musiklärarnas utsagor kan förstås ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vad en organisation behöver förstå för att tillämpa Design Sprint i förändring av produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Max Angenuis; Daniel Harrysson; [2020]
  Nyckelord :Change in organization; Design methodology; Design Thinking; Design Sprint; Design Management; Förändring i organisation; Designmetodik; Design Thinking; Design Sprint; Design Management;

  Sammanfattning : Organisationer genomgår ständigt förändring för att utveckla nya produkter och för att förbli relevanta på marknaden. Ett tillvägagångssätt som organisationer kan tillämpa för att genomföra förändringar av produkter är metoder inom Design Thinking. LÄS MER

 4. 4. Korrelation mellan styrka i knäböj och prestation i enbenslängdhopp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :5RM; back squat; single leg jump.; 5 RM knäböj; enbenshopp; horisontella hopp;

  Sammanfattning : Förmågan att generera kraft kan korrelera med individens prestationsförmåga i idrotter, sprint- och hoppträning kan gynna prestationsförmågan inom vissa idrotter. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det fanns korrelation mellan prestation i 5RM knäböj med skivstång och enbenslängdhopp. LÄS MER

 5. 5. Supplementary English Instruction in Swedish Multilingual Elementary Classrooms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennifer Oldby; [2020]
  Nyckelord :supplementary instruction; CLIL; SPRINT; bilingual instruction; multilingual; English as a third language; elementary school;

  Sammanfattning : This study examines supplementary English instruction as a supportive method in optimizing English input in Swedish multilingual classes in grades 1-3. Sweden has a high English proficiency and Swedish children enter school with increasingly advanced levels of English. LÄS MER