Sökning: "SPS"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet SPS.

 1. 1. Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning : En fallstudie enligt DMAIC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Hägglund; Oscar Jonsson; [2019]
  Nyckelord :condition-based maintenance; maintenance; DMAIC; point; switches and crossings; statistical proces control; SPC; switches; railway; DMAIC; järnväg; spårväxel; statistisk processtyrning; SPS; tillståndsbaserat underhåll; underhåll;

  Sammanfattning : Switches, which are critical components of the Swedish railway, have a neglected maintenance cost that is three times as high as their current annual maintenance cost. Between 2017 and 2018, switches’ reported faults increased by 38 % and about one-third of them caused delays on the regular railway traffic. LÄS MER

 2. 2. Reducera variationer inom kemisk processindustri : Utfört på Nouryon Site Stockvik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Peter Rybank-Högberg; [2019]
  Nyckelord :SPC SPS Statistisk processtyrning Variationer Kamerateknik Machine vision Processindustri;

  Sammanfattning : Nouryon, formerly Akzo Nobel, is a world-leading manufacturer of particles. Already in the 70s, one part of Nouryon was founded in Stockvik where to this day still produce particles of the highest class. LÄS MER

 3. 3. Högkänsliga barns anpassningsförmåga i förskolan : En studie om hur förskolepedagoger som är bekanta med begreppet högkänslighet ser på högkänsliga barns anpassningsförmåga samt hur de i sin tur bemöter de högkänsliga barnet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johanna Goa; [2019]
  Nyckelord :Förskola; HSP; Högkänslighet; SPS; Sensory Processing Sensitivity;

  Sammanfattning : Högkänslighet är någonting som under senare år uppmärksammats i media. Kortfattat innebär högkänslighet att individen tar in fler intryck och bearbetar dem på ett djupare plan än andra. Högkänsliga individer kan ha lätt för att känna av sinnesstämningar och blir lätt påverkade av andras känslor. LÄS MER

 4. 4. Understanding the effect of material composition and microstructure on the hot corrosion behaviour of plasma sprayed thermal barrier coatings

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT)

  Författare :Ehsan Najafi; [2019]
  Nyckelord :Thermal barrier coatings; molten salt infiltration; TBC variations; hot corrosion test;

  Sammanfattning : Thermal barrier coatings (TBC) are used in the hot sections of gas turbine engine in order to insulate the substrate at high temperature. Molten salt infiltration retards the durability of TBCs. The current standard material, i.e. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av processmognad i en kundtjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Olivia Blomquist; [2019]
  Nyckelord :CMM; improvement; performance; process; process maturity; response rate; SPS.; CMM; förbättring; prestation; process; processmognad; svarsfrekvens; SPS;

  Sammanfattning : Maturity models can help organizations understand their processes and thereby improve them.  The Capability Maturity Model (CMM) is a framework with five index-based levels that describes key elements in an effective software process. LÄS MER